Avverkningsanmälningar minskade i september

Den anmälda avverkningsarealen minskade med en femtedel i landet som helhet i september, jämfört med samma månad förra året. Men det är stora skillnader runt om i länen.

Avverkningsanmälningarna både ökar och minskar, men mest minskar.
Avverkningsanmälningarna både ökar och minskar, men mest minskar. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Under september minskade den anmälda avverkningsarealen med 21 procent jämfört med samma månad förra året. Den totala arealen anmäld avverkning för hela landet var i september 28 298 hektar – trots nedgången är det ändå en ökning sett över året, enligt ny statistik från Skogsstyrelsen.

I år har 202 510 hektar anmälts för avverkning hittills, vilket är 13 procent mer än under förra årets nio första månader.

Skogsbränder orsak

Störst var minskningen ändå i södra Norrland – 41 procent. En förklaring till de låga talen är att stora arealer anmäldes för avverkning efter skogsbränderna i området förra sommaren och att skillnaden mot i år därför blir markant. De Norrlandslän där den största skillnaden går att utläsa är Jämtlands (minus 46 procent) och Gävleborgs län (minus 59 procent), men där ligger årets nivåer ändå på samma som 2016.

Längsta nivån på 11 år

Länet där avverkningsarealen har minskat mest är Hallands län. Där noterades den lägsta siffran på 11 år för september, 179 hektar, och gick därmed tillbaka med 64 procent. I Blekinge anmäldes 53 procent mindre avverkningsareal – den lägsta nivån på sju år. Jönköpings län backade med 40 procent och Gotlands län, minus med 33 procent.

Det råder stora skillnader mellan de olika länen i Sverige.
Det råder stora skillnader mellan de olika länen i Sverige. FOTO: OSKAR SCHÖNNING

Högsta nivån på 13 år

På den andra sidan skalan återfinns Södermanlands län, där ökningen för september var 92 procent jämfört med förra året, 880 hektar och den högsta nivån på 13 år. Redan i år har större arealer för anmälts avverkning än under hela 2018. Även Uppsala län har den största arealen anmäld för avverkning på 13 år, med en ökning på 63 procent.

Barkborren spelar in

Hela Svealand visar på ovanligt många avverkningsanmälningar, vilket i många fall kan kopplas till fortsatta problem med granbarkborreangrepp.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

LÄS MER: Rekordstora arealer för planerade avverkningar

LÄS MER: 2019 kan bli ett rekordår för avverkning

LÄS MER: Satellitdata används för att övervaka finska avverkningar