Avverkningsförbudet riskerar bli dyr affär

Avverkningsförbud och nyckelbiotoper kan få ekonomiska konsekvenser för belånade skogsägare. Brist på likvida medel kan tvinga dem att sälja skogsfastigheter med kapitalförlust. Det hävdar Ulf Möller, segmentsansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank.

– Vi är i grunden positiva till att skyddsvärd skog kan bevaras. Men med fokus på våra kunders ekonomi måste vi också vara öppna med att avverkningsförbud till följd av artskyddsförordningen, och allt fler och större nyckelbiotoper, på sikt kan påverka lönsamheten, säger han.

Tappar i marknadsvärde

Ulf Möller och hans kollegor på Swedbank ser en ökad risk för att skogsägare ska hamna i en sämre ekonomisk situation om de, utan ekonomisk ersättning, inte får avverka.

Skälet är att skogsfastigheter, vars avverkningspotential minskar, tappar i marknadsvärde. Det försämrar i sin tur säkerheten för lånen, vilket innebär att banken måste ställa amorteringskrav. Samtidigt får skogsägaren lägre kassaflöde till följd av uteblivna avverkningar.

– Då kan det vara så att man måste ta av lönen från sitt ordinarie jobb för att betala räntor och amorteringar. I värsta fall kan det i sin tur leda till att skogsfastigheten måste säljas med kapitalförlust, säger Ulf Möller.

Ulf Möller, segmentsansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank.
Ulf Möller, segmentsansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank. FOTO: JIMMY ERIKSSON

”Klarar inte ett sådant inkomstbortfall”

Problemet gäller i första hand relativt högt belånade skogsfastigheter. I exemplet här intill har Swedbank räknat på att 100 hektar köps för 7 miljoner kronor. Kort efter köpet går möjligheten att avverka på 30 hektar förlorad.

En ny värdering visar att fastigheten nu är värd cirka 5 miljoner kronor. Konsekvensen blir att skogsägaren plötsligt tvingas amortera nära 100 000 kronor per år. Dessutom bedöms det årliga intäktsbortfallet från skogen bli cirka 30 000 kronor.

– Tittar vi på de skogsägare som vi har som kunder klarar de normalt inte ett sådant intäktsbortfall, säger Ulf Möller, som dock ännu inte har upplevt att någon kund har hamnat i den här situationen.

– Men med fokus på kunderna har vi ett ansvar att tala om hur vi ser på de ekonomiska riskerna kopplade till detta. Ingen ska kunna säga: varför sa ni inget?