Bara lantbruk blir tillåtet i ett ASF-drabbat område

Svenska myndigheter har haft sin första större samövning inför ett potentiellt utbrott av afrikansk svinpest, ASF. En bekämpning kommer att se ungefär likadan ut som i Tjeckien, Polen och Belgien.

Med största sannolikhet kommer svenska myndigheter att redan i förväg köpa in stängsel för att ha tillgängligt i händelse av ett ASF-utbrott.
Med största sannolikhet kommer svenska myndigheter att redan i förväg köpa in stängsel för att ha tillgängligt i händelse av ett ASF-utbrott. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Övningen gick under namnet Gyllenborste och genomfördes i Norrköping under två dagar i början av december. Den omfattade en mängd myndigheter, jaktorganisationer, lantbruksbranschen och andra berörda.

– De flesta roller är ganska givna och vi har gått igenom olika ansvarsområden. Det finns nu ett antal arbetsgrupper med specifika uppgifter, förklarar Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet.

Allt utom lantbruk förbjuds

Det troliga scenariot om ASF når Sverige är ett sjukdomsutbrott bland vildsvin. Då ligger huvudfokus på att "låsa" det aktuella området för att i första hand låta djur självdö och sedan systematiskt jaga resterande vildsvin utifrån och in.

– Generellt sett kommer alla aktiviteter i området förutom lantbruk att vara förbjudna. Det kommer att finnas möjlighet till dispens för i första hand skogsbruk. Att arbeta med så ingripande åtgärder har vi inte gjort sedan fågelinfluensan i början av 2000-talet, säger Maria Cedersmyg.

Avsteg från normal jaktetik

Experter både nationellt och regionalt kommer att leda jakten. Patruller kan komma att få dispens för att få skjuta vildsvin i grödorna och dessutom kan jakt från bil komma att tillåtas om den bedöms kunna vara mer effektiv.

Modellen har med lite olika utformning prövats i Tjeckien, Belgien och nu senast Polen. Det smittade området i Tjeckien är friskförklarat medan det i Belgien inte har haft något konstaterat färskt sjukdomsfall sedan augusti.

"Bara en metod fungerar"

– Det finns egentligen ingen annan metod som fungerar. Tjeckerna arbetade med elstängsel och doftpunkter medan belgarna mest har stängslat. Skillnaden var att man i Tjeckien hittade smittan snabbare än i Belgien vilket gör stor skillnad för bekämpningen. Dessutom har tjeckerna statligt anställda jägare, förklarar Maria Cedersmyg.

Kommer svenska myndigheter att köpa in stängsel i förväg?

– Det mesta lutar åt det och det skulle utan tvekan kännas tryggare att ha stängsel på plats. Men den frågan ligger nu hos vår expertgrupp, säger Maria Cedersmyg.

En konkret åtgärd som redan har påbörjats är att sätta upp information i form av beständiga plåtskyltar vid i första hand större rastplatser. De påklistrade informationstavlorna som kom för några år sedan anses inte vara tillräckligt iögonfallande.

Studieresa till Polen

Inom kort åker en grupp till Polen för att studera hur arbetet med att hantera sjukdomsutbrottet. Det planeras också en studieresa till Litauen. Tidigare var bland andra Maria Cedersmyg med i en grupp som besökte det drabbade området i Belgien.

– Vi studerade bland annat deras stängsling, fällor och kadaverhantering, berättar hon.

Ingen mer samövning planerad

Någon mer samövning liknande Gyllenborste finns inte inplanerad. Däremot träffas regelbundet den expertgrupp som leder arbetet i händelse av ett ASF-utbrott.

– Jag vågar inte säga vilken som kommer att bli nästa konkreta åtgärd. Det finns många saker som behöver göras och vi kommer att få prioritera. Hur som helst är det långsiktigt arbete vi har framöver oss, säger Maria Cedersmyg.