Barkborremiljonerna välkomnas av LRF Skogsägarna

undefined

Granbarkborrarnas härjningar kostar skogsägarna miljarder. ”Ett utomordentligt allvarligt läge”, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.
Granbarkborrarnas härjningar kostar skogsägarna miljarder. ”Ett utomordentligt allvarligt läge”, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna. FOTO: MARIE HENNINGSSON/KENNETH KAUPPI

Problemen med skadeinsekten finns inte bara i Götaland, utan även i Svealand. Paul Christensson menar att man även måste inventera i Mellansverige för att få en helhetsbild av hur omfattande spridningen faktiskt är.

Systematisk inventering behövs

– Södra Skogsägarna drar ju ett tungt lass i Sydsverige, men det behövs göras en generell övervakning även norrut. Det är viktigt att vi gör rätt saker nu, och det kommer att kosta pengar, säger Paul Christensson.

– Vi ser ju på andra ställen i världen när den här typen av skadeinsekter får spelrum och vilka enorma konsekvenser det får. Här behövs en kraftsamling för att undvika det.

”Visa en god vilja”

Han menar att myndigheterna nu måste dra sitt strå till stacken, inte bara ekonomiskt.

– En del åtgärder kommer att kosta pengar, men i andra fall handlar det om att visa en god vilja. Exempelvis att man får avverka i vissa naturreservat, och kanske öppna upp ”korridorer” på vägnätet från öst till väst i Götaland för tyngre lastbilar, så att vi kan flytta mer virke till industrin.

Enorma kostnader

Än så länge är det för tidigt att veta hur mycket skadorna kommer att kosta, men Paul Christensson uppskattar att det sannolikt handlar om miljardbelopp.

– Det är oerhörda kostnader totalt sett som faller på i första hand skogsägarna, men även på de företag som är inne och agerar och flyttar virke och maskinresurser.

LÄS MER: 2,5 miljoner skogskubikmeter skadat av barkborre

LÄS MER: 90 miljoner till bekämpningen av granbarkborre