Bättre juverhälsa minskar fattigdomen i Rwanda

Friskare kor och högre mjölkproduktion är ett nödvändigt steg i kampen mot hunger och fattigdom i Rwanda. Det visar en studie som genomförts av SLU i samarbete med SVA, University of Rwanda och Växa Sverige.

Förekomsten av juverinflammation behöver minska hos mjölkkor i Rwanda, enligt SLU:s studie.
Förekomsten av juverinflammation behöver minska hos mjölkkor i Rwanda, enligt SLU:s studie. FOTO: RENÉE BÅGE, SLU

Myndigheterna i Rwanda vill säkra tillgången på näringsrika livsmedel. Ett viktigt steg på vägen är att minska förekomsten av juverinflammation. Det är en vanlig orsak till sänkt mjölkproduktion även hos mjölkkor som inte visar tydliga tecken på förändringar i juver eller mjölk.

Dessa kor är också en viktig orsak till smittspridning inom besättningen.

Djurens skötsel

– Produktionen av mjölk och kött begränsas kraftigt av djurens skötsel, utfodring, hälsa och fruktsamhet. Där kan vi vara med och göra skillnad, säger Renée Båge, veterinär och docent i reproduktion vid SLU.

För att utvärdera förekomsten och orsaker till juverinflammation undersökte forskare och rådgivare 256 kor från 25 besättningar i närheten av huvudstaden Kigali.

Bättre juverhälsa kan bidra till ökad mjölkproduktion i Rwanda, enligt Renée Båge, veterinär och docent i reproduktion vid SLU.
Bättre juverhälsa kan bidra till ökad mjölkproduktion i Rwanda, enligt Renée Båge, veterinär och docent i reproduktion vid SLU. FOTO: THEODOROS NTALLARIS

Höga celltal i mjölken

Prover från gårdarnas mjölktankar visade att celltalet i genomsnitt var högt, med över en miljon celler per milliliter. Låggradig juverinflammation fanns hos 76 procent av korna och i 43 procent av besättningarna.

Kor av rasen Holstein hade tio gånger högre risk att ha låggradig juverinflammation jämfört med andra raser. Risken hos äldre kor av samma ras var 2,5 gånger högre än för yngre kor.

Resistenta bakterier

De vanligaste bakterierna var olika typer av smittsamma stafylokocker, varav hela 77 procent visade resistens mot penicillin.

Renée Båge (SLU), Ylva Persson (SVA) och doktoranden Jean-Baptiste Ndahetuye (University of Rwanda) inför mjölkprovtagning och undersökning av juver i Rwanda.
Renée Båge (SLU), Ylva Persson (SVA) och doktoranden Jean-Baptiste Ndahetuye (University of Rwanda) inför mjölkprovtagning och undersökning av juver i Rwanda. FOTO: SLU

– Med en förbättrad djurhälsa och fruktsamhet ökar produktiviteten och det blir dessutom en mer resurssmart produktion med mindre klimatpåverkan.

Fortsättning följer

Studien kommer att följas upp i ett stort Sidafinansierat forskningsprogram. Förutom veterinärer och agronomer från SLU kommer även nutritionister, barnläkare med flera att ingå i forskarteamet.

– I de här delarna av världen kan det vara livsviktigt med animalieproducerade livsmedel för näringsförsörjningen, speciellt för barnen. Behovet av högvärdigt protein, mineraler och spårämnen skulle kunna tillgodoses med mjölk och kött.