Bayer överklagar dom om neonikotinoider

Bayer planerar att överklaga EU-domstolen dom från maj om begränsningar i användning av växtskyddsmedlen neonikotinoider i tre fall.

FOTO: ISTOCK

I ett domslut från i maj fastslog EU-domstolen ett antal begränsningar i användningen av neonikotinoiderna klotianidin, tiametoxam och imidakloprid, som infördes i EU 2013. Bayer, som tillverkar neonikotinoider skriver på sin hemsida att EU-domstolens bekräftelse av begränsningarna är oroande.

Bolaget överklagar och uppger att domen, samt dess möjliga tolkningar kan leda till konsekvenser för förutsägbarheten och rättssäkerheten i godkännande av verksamma ämnen godkänns i EU. Efter EU-domstolens dom har EU förbjudit all användning av de tre växtskyddsmedlen utanför växthus,

Samtidigt framhåller Bayer att företaget respekterar EU:s rättsprocesser, som resulterat i begränsningar i användningen av viss bekämpningsmedel. I samband med överklagandet drar Bayer tillbaka en ansökan om att få klotianidin förnyat godkänt.

LÄS OCKSÅ: Bayer tar över - skrotas namnet Monsanto