Bedragare låtsas vara personal från länsstyrelsen

Okända personer har försökt att komma in i stallarna hos lantbrukare genom att utgett sig för att vara från Länsstyrelsen. LRF i Västra Götaland och Länsstyrelsen uppmanar till vaksamhet.

LRF i Västra Götaland och länsstyrelsen uppmanar till vaksamhet.
LRF i Västra Götaland och länsstyrelsen uppmanar till vaksamhet. FOTO: JÖRGEN HILDEBRANDT

- Lämna aldrig ut några uppgifter och släpp inte in någon innan du är säker på vem det är, säger Sofia Karlsson, regionordförande LRF Västra Götaland.

Vid flera tillfällen under förra veckan har okända personer varit i kontakt med lantbrukare och utgett sig för att vara personal från länsstyrelsen. Det handlar om telefonsamtal där uppringaren försökt få tillgång till gårdens produktionsplatsnummer men också om fysiska besök. Någon har kört upp på gårdsplanen, velat ha produktionsplatsuppgifterna och försökt komma in och inspektera stallarna.

– Här är det viktigt att understryka att du alltid ska vara vaksam och begära att den som kommer oanmäld ska legitimera sig. När någon ringer och vill ha uppgifter ska du alltid dubbelkolla med länsstyrelsen, säger Sofia Karlsson.

Sofia Karlsson, regionordförande LRF Västra Götaland.
Sofia Karlsson, regionordförande LRF Västra Götaland. FOTO: LRF

De uppringda lantbrukarna har haft tillräckligt mycket is i magen och inte lämnat ut några uppgifter. Den lantbrukare som fick besök på gården fann sig raskt i situationen och krävde legitimation av den falske ”kontrollanten” som då snabbt försvann från platsen.

– Det är ändå olustigt. Efter Uppdrag gransknings inslag från mjölkgården i Hälsingland känner många en oro för att de som kontaktar oss så här har illasinnade avsikter, säger Sofia Karlsson.

På länsstyrelsen i Västra Götaland är Karin Lundborg enhetschef för veterinär och djurskydd.

– Vi har fått signalen från LRF och jag kan bara säga att vi djupt beklagar det här och tar verkligen avstånd. Det är helt oacceptabelt att någon utger sig för att vara från en myndighet och agerar på eget initiativ, säger hon.

Hon menar att det utöver oron det sprider också skadar förtroendet för länsstyrelsen när personer falskeligen utger sig för att vara från myndigheten.

– Det ska aldrig vara någon tvekan om vem som kommer från oss utan det syns redan på kläderna som är märkta med länsstyrelsens logga. Vår personal ska självmant visa legitimation om inte annat så när någon begär det, säger Karin Lundborg.

Till följd av uppgifterna om de falska uppringarna har länsstyrelsen Västra Götaland gått ut på sin hemsida och förtydligat hur det går till när du blir uppringd av länsstyrelsen och när myndigheten kommer ut och gör kontroll.

Karin Lundborg understryker också att länsstyrelsen inte ringer och frågar efter produktionsplatsnumret eftersom det redan ligger i myndighetens system.

– Min egen spekulation är att man gör det för att kunna begära ut handlingar. De är visserligen allmänna men vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut något. Och ingen kan begära ut handlingar anonymt, säger hon.

Vid sekretessprövningen kan myndigheten välja att antingen stryka över delar av akten eller inte lämna ut någon handling alls om man anar oråd. Beslutet måste dock motiveras eftersom handlingarna i grunden är allmänna.

Karin Lundborg, enhetschef länsstyrelsen Västra Götaland.
Karin Lundborg, enhetschef länsstyrelsen Västra Götaland. FOTO: PRIVAT

Genom åren har det tidigare hänt att personer ger sig ut på gårdar och utgett sig för att vara tjänstemän från länsstyrelsen.

– I de fallen var det inte lantbrukets djur det handlade om, utan annan djurhållning. Vid något fall fick de även med sig djur från platsen. Vi ser väldigt allvarligt på det och våra jurister polisanmälde händelsen, säger Karin Lundborg.

Att olovligen utge sig för att vara en myndighetsperson är ett brott som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. LRF uppmanar alla som varit med om de oönskade kontakterna att polisanmäla händelsen.

- Vad jag hört så är det ingen som har anmält. Jag skulle tro att det beror på att de som tagit kontakt med lantbrukarna inte har kommit över några uppgifter. Då känns det kanske mindre motiverat att kontakta polisen, säger Sofia Karlsson.