Behöver Sverige finska jordbrukstekniker?

Jordbrukstekniskt finns det ljuspunkter i Sverige. En av dem är Rise Jordbruk och Livsmedels nya försöksfält på Ultuna. Annars har Sverige i dag ganska lite forskning och försök om jordbruksteknik.

Finsk jordbruksteknik funkar i Sverige, i framtiden får vi kanske också använda finska jordbrukstekniker
Finsk jordbruksteknik funkar i Sverige, i framtiden får vi kanske också använda finska jordbrukstekniker FOTO: PER EMGARDSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sådan finns däremot både i Estland och i Finland. Finsk jordbruksteknik funkar i Sverige, så i framtiden får vi kanske också använda oss av finska jordbrukstekniker.

I fält omvandlar jordbruket klimat- och miljömässigt genomtänkta biologiska produktionssystem till lönsamma grödor genom praktiskt arbete. Arbetet och dokumentationen av det ska också hålla rätt kvalitet. Jordbrukaren behöver därför kunskaper nog att både använda tekniken i dragare och maskiner rätt och att bedöma dess funktion.

Den tyska maskintillverkarföreningen VDMA lyfter behovet hos ekonomiskt, ekologiskt och klimatmässigt hållbara företag av aktuell kunskap, både om biologi och om teknik i produktionen.

Tyskland har flera högskolor och universitet som fram ny produktionsteknisk kunskap för jordbruket. I utbildningssystemet omvandlas den till färdigheter hos de ungdomar som valt de gröna näringarna, och via rådgivningen kan jordbrukare uppdatera sig.

Per Emgardsson är teknikreporter på Land Lantbruk.
Per Emgardsson är teknikreporter på Land Lantbruk. FOTO: ANN LINDÉN

Sverige saknar idag delar av infrastrukturen för jordbruksteknisk forskning, försök och fortbildning. Rådgivningsföretag saknar jordbruksteknisk och jordbruksdigital kompetens.

Den fanns på SLU. Var finns den i framtiden? Hos universiteten i Linköping, Lund eller på Chalmers?

Jordbruksteknisk utbildning ges fortfarande på universitetet i Helsingfors och i någon mån i Tartu och i Danmark. Odlingsbetingelserna är likartade, kanske borde jordbruket kompetenssamarbeta mer inom Norden och Baltikum?