”Behövs diskussion om hur vi kan stärka jordbrukets konkurrenskraft”

Att EU vill ta ett helhetsgrepp om produktion och konsumtion av livsmedel ur ett hållbarhetsperspektiv är välkommet. Men för att arbetet ska landa rätt måste vi också tänka igenom effekten av våra politiska beslut, skriver Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M).

Att kraftigt minska användningen av växtskyddsmedel skulle slå hårt mot vår livsmedelsproduktion utan att öka miljönyttan, skriver Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M).
Att kraftigt minska användningen av växtskyddsmedel skulle slå hårt mot vår livsmedelsproduktion utan att öka miljönyttan, skriver Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M). FOTO: PER EMGARDSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jordbruket spelar en särskild roll i vårt samhälle. Därför krävs rätt förutsättningar för jordbrukare att kunna tillhandahålla säker och prisvärd mat av god kvalitet samt för ökad konkurrenskraft. För detta är bland annat växtskyddsmedel, som skyddar böndernas grödor från skadedjur och ogräs, avgörande.

Därför är det bekymmersamt att så många politiker, utifrån felaktiga föreställningar, motarbetar böndernas förutsättningar att bruka sin mark.

I takt med en växande befolkning globalt, ökar kraven inte bara på att producera mer mat, utan också på att göra det på ett mer effektivt sätt. Samtidigt behöver vi säkerställa att vår livsmedelsproduktion blir mer hållbar, så att vi i Sverige och Europa kan leva upp till våra ambitiösa miljö- och klimatmål.

Den närmsta tiden kommer flera nya förslag på EU-nivå, som otvivelaktigt kommer att påverka jordbruket. Nyligen publicerades exempelvis strategier både för biologisk mångfald och för en omställning till en mer hållbar livsmedelskedja, kallad “Från jord till bord". Fler initiativ kommer att följa, särskilt som man för nuvarande förhandlar fram en ny gemensam jordbrukspolitik.

Att EU nu på allvar vill ta ett helhetsgrepp om produktionen och konsumtionen av livsmedel utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv är en välkommen utveckling. För att värna om vår miljö, jordbrukarnas situation, och konsumenters tillgång till säker och nyttig mat är det just ett sådant helhetstänk som behövs.

Men för att arbetet ska landa rätt måste vi också tänka igenom vilken effekt våra politiska beslut faktiskt får. Här ser det dessvärre ut som att EU – pådrivna av vänstern och de gröna – riskerar att gå vilse. Detta blir bland annat tydligt i frågan om växtskyddsmedel.

Moderaterna driver på för att jordbruket ska få så bra förutsättningar som möjligt att producera säkra och prisvärda livsmedel. Det förutsätter att odlingen sker effektivt och med hög avkastning. Det kräver många gånger att jordbrukarna har tillgång till växtskyddsmedel.

Ny forskning om några av våra vanligaste grödor visar till exempel på att svenska bönder skulle kunna gå miste om nästan en fjärdedel av sin skörd utan tillgång till växtskyddsmedlen de använder sig av i dag.

EU har kanske världens hårdaste krav för livsmedelssäkerhet. Det innebär att alla substanser som används i produktionen har genomgått grundliga vetenskapliga tester och utvärderingar som tar flera år, innan ett eventuellt godkännande av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet. Det är en ordning vi ska hålla fast vid, och vi bör lita på våra expertmyndigheter och deras beslut. Det får inte vara så att experter enbart får gehör när politiker håller med om deras slutsatser.

I stället för att kräva minskad användning av alla växtskyddsmedel borde vi titta på för- och nackdelar med varje substans och se om och hur de kan användas säkert.

Ingen jordbrukare använder växtskyddsmedel för sakens skull – det är dyrt, tar tid och kräver utbildning. Det används därför när de behövs för att säkra årets skörd. Att kraftigt minska användningen av växtskyddsmedel, som bland annat de gröna vill, skulle därför slå hårt mot vår livsmedelsproduktion utan att öka miljönyttan.

Det vi behöver är i stället en diskussion om jordbrukets roll i samhället och hur vi kan stärka våra jordbrukares konkurrenskraft. Det är därför dags att vi förbättrar användningen av växtskyddsmedel och gör det lättare för jordbrukare att göra rätt. Det har vi alla att tjäna på.

Jessica Polfjärd,

Europaparlamentariker, Moderaterna

LÄS MER: ”Bäst att förbereda sig för en framtid utan glyfosat”