Behövs verkligen Nordulv?

Varför behövs det föreningar med syftet att skydda världens förmodligen mest anpassningsbara och minst utrotningshotade rovdjur, vargen, frågar debattören Göte Lindgren.

Många får dödades i dubbla vargattacker på Molstaberg i Södermanland 2018.
Många får dödades i dubbla vargattacker på Molstaberg i Södermanland 2018. FOTO: MARIA TÖRNER

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är mycket glädjande att Nordulv och Wolf Association Sweden vill delta i rovdjursdebatten eftersom värnarorganisationer vanligen bara hörs när det handlar om att stoppa beslut som kan minska vargens skadeverkan.

Förklara gärna en sak som är svårbegriplig för de flesta: varför behövs det föreningar med enda synbara syfte att skydda världens förmodligen mest anpassningsbara och minst utrotningshotade rovdjur? Ser ni någon risk för att den ilska era aktioner orsakar kan drabba vargen och försvåra dess fortsatta utbredning?

Vad har Sverige för nytta av frilevande varg? Hur mycket får den kosta samhälle och enskilda? Vad tror ni händer med det öppna landskapet när vargen gör det omöjligt att hålla betande djur?

I teorin får man skyddsjaga problemvargar, men två faktorer gör att verkligheten ofta är en annan. Den ena är att tjänstemän på vissa länsstyrelser kräver att djurägare ska stänga för statens vargar och nekar skyddsjakt på grund av bristfälliga stängsel. Det andra är att det allt för ofta händer att så kallade djurrättsaktivister gör beviljad jakt omöjlig att genomföra. Molstabergskandalen verkar vara ett resultat av dessa samverkande faktorer.

Varför talar ni bara om vargen som ett offer, men blundar för de oändligt många fler vilda och tama djur som offras och den skada och de försämrade livsvillkor vargen på olika sätt orsakar på den svenska landsbygden.

Ni skriver att vargen lever på gränsen till utrotning i Sverige och att detta till stor del beror på den illegala jakten. Och ni beskyller inte bara enskilda jägare utan även deras organisationer för ”ett så allvarligt brott att det kan ge fängelse”. Anklagelserna tyder på att ni har namn på jägare som i organiserad form tjuvskjuter vargar och att det finns vittnen som sett när de bränt eller grävt ned dem. Om ni låter polisen ta del av era iakttagelser kanske ni kan bidra till att öka förtroendet både för era egna organisationer och för det svenska rättsväsendet.

Ert påstående att lagstiftarna känner till vargproblemen är en grov beskyllning mot våra folkvalda. Att riksdagens ledamöter medvetet blundar för vad som sker i vargreviren och för riskerna med en växande vargstam är en betydligt mer skrämmande tanke än att rovdjurspolitiken bygger på okunskap.

Göte Lindgren,

Uppsala