Beslut tas om förnybartdirektiv

I morgon onsdag tar EU-parlamentet beslut om förnybartdirektivet, förutsättningarna för hållbar bioenergi och påverkansarbetet pågår in i det sista.

EU-parlamentet i Strasbourg.
EU-parlamentet i Strasbourg. FOTO: MOSTPHOTOS

Just nu hyser svenska parlamentariker förhoppningar om att den breda kompromiss som parlamentets politiska grupper har kommit fram till ska hålla hela vägen.

– Vi har nått en bred kompromiss som hamnat väldigt väl ur ett svenskt perspektiv. Men det innebär inte att allt är färdigt. Varje röst räknas. Arbetet nu handlar om att övertyga kollega efter kollega ända fram till omröstningen är färdig om att vår politiska linje är bättre, säger Fredrick Federley (C).

Kan fälla omröstningen

Det som omröstningen på onsdag kan stupa på är huruvida man ska få använda rundvirke för energiproduktion eller ej. De gröna skriver tillsammans med socialdemokraterna att det ska vara förbjudet, alltså räknas som fossilt bränsle, medan den liberala gruppen tillsammans med den konservativa gruppen säger att man ska begränsa statsstöden för att minska incitamenten att bränna virke av hög kvalitet.

Röstar med

Just nu lutar det åt att de svenska parlamentarikerna i såväl miljöparitet som socialdemokraterna kommer att rösta med den liberala och den konservativa gruppen. Socialdemokratiska ministrar från Sverige och Finland, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Finlands bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, uppmanar i ett brev EU-parlamentarikerna att rösta för att bioenergi även fortsättningsvis får bidra till EU:s klimat- och energimål till 2030.

– Sverige har under lång tid arbetat mycket aktivt i Bryssel för ett förslag som både garanterar att bioenergin är hållbar och kan fortsätta bidra till klimatmål, jobb och företagande. Jag är glad att Sverige och Finland kan göra gemensam sak, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Uppmanar till röstning

Även Copa och Cogeca, den europeiska bonderörelsen, uppmanar parlamentsledamöterna ända in i det sista att rösta på EU-kommissionens förslag.

– Det är avgörande att parlamentsledamöterna är överens om att öka andelen förnybara energikällor, inklusive grödbaserade biobränslen, när de röstar, säger Dietrich Klein, ordförande i Copa Cogecas arbetsgrupp.

"Det kan gå hur som helst"

Ur svensk skogsindustris synvinkel finns fortfarande dock osäkerheter, menar moderaternas EU-parlamentariker Christofer Fjellner. Det rör bland annat huruvida tallolja ska räknas som förnybart eller ej. Där har olika instanser inom EU gjort olika bedömningar

– Just nu är det starka krafter som vill ta ut talloljan, och det kan gå hur som helst, säger Fjellner till Land Skogsbruk på tisdagseftermiddagen.

Efter Europarlamentets omröstning på onsdag väntar trepartsförhandlingar under 2018 mellan Europarlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen om de slutliga lagtexterna.