Betes- och höbrist i torkan

Bristen på hö blir allt mer akut på många håll som en följd av torkan. Många hästägare tvingas till stödutfordring.

FOTO: IBL

Den omfattande torkan och värmen leder till omfattande brist på foder. Priserna ökar, samtidigt som allt fler lantbrukare tvingas att stödutfodra djuren.

– Det är en riktigt svår torka som har kommit och vi behöver verkligen regn nu. Men visst känner man stor oro och tänker mycket på vädret och hur det ska bli, säger mjölkbonden Arne Thörn i Liatorp, norr om Johannishus, till Sveriges Radio P4 Blekinge.

Risk för foderbrist

Såväl hästägare som lantbrukare tvingas se över sin situation. En utväg för många för att klara av foderbristen är att börja ta av kommande vinters lager, vilket ökar risken för att varken hö eller ensilage räcker till nästa år. Problemen förvärras av att den första skörden har varit mindre än vanligt.

Brist på beredskap

Enligt tidningen ATL har det på många håll varit vallskördar för hästfoder på 60-70 procent av en normalskörd.

– Det är bekymmersamt att vi tömde reserverna i fjol. Man har inte tagit höjd för att det kan bli fler dåliga år, säger Margareta Bendroth, foderrådgivare på Hushållningssällskapet, till ATL.

Priserna fördubblas

Följden av nuvarande och befarat fortsatt foderbrist är att priserna på bete och hö har drivits upp till det dubbla.

– Det blir ekonomiskt svårt att få ihop det om man har många hästar i verksamheten. Jag hör redan nu hur hästägare resonerar runt betäckning av ston och att tillgången på hö kommer upp i diskussionerna, Aja Blomberg-Andersson, ordförande för Hästföretagarna, till DI.se.

Osäkerhet kring framtiden

Hoppet står till nästa skörd, där det dock råder mycket stor osäkerhet kring hur det ska bli. Enligt SGU så är grundvattennivåerna låga och enligt SMHI finns risk för fortsatt torka.

LÄS OCKSÅ: Brist på bete och hö i torkan - priserna rusar