Biobränsle behöver prioriteras upp i EU

Tydliga procentsatser behövs för miniminivåer av biobränsle de kommande åren. Det anser den nya ordföranden för lantbrukarorganisationen Copa-Cogecas arbetsgrupp inom biobränsle.

FOTO: MOSTPHOTOS

Att öka andelen biobränsle är topprioriterat för Copa-Cogecas arbetsgrupp inom biobränsle. Ambitionen är att sätta procentsatser inom EU minimikrav på andelen biobränsle efter 2020.

– En nyckelprioritet för mig under mitt tvåårsmandat blir att ha en ambitiös, långsiktig policy för biobränslen för att maximera dess potential, med en ökad andel jordbruks- och skogsbiomassa för upphettning och nedkylning, säger Alexander Bachler, nyligen invald som styrelseordförande för arbetsgruppen inom biobränsle på Copa-Cogeca, i ett pressmeddelande.

Vill se bindande regler

För att uppnå detta behöver EU enligt honom ha bindande regler för inblandning av biobränsle med miniminivåer på 14 procent till bränsleleverantörerna, i EU:s kommande energidirektiv för förnybar energi, som är under förhandling. EU behöver även ha en miniminivå på 7 procents andel av grödobaserad biobränsleför att uppfylla energimålen för transporter, anser Bachler.

– Det kommande EU-direktivet ska betraktas som mål, inte som allmänna föresatser som kan användas av leverantörer för att ge felledande intryck när det gäller miljöpåverkan, säger han.

Inkluderas i EU-målen

Även användningen av palmolja och dess derivatprodukter genom att det sätts EU-mål, så länge det inte finns lösningar på de hållbarhetsproblem ursprungsländerna har, anser han. Utöver det behöver råvaror som utöver biobränsle även ger upphov till växtproteiner och djurfoder få ökad prioritet, säger han.

LÄS OCKSÅ: Vassle kan bli biobränsle