Björkstekel farlig för betesdjur

Den blåsvarta björkstekeln äter upp löven på björkarna. Och när den kryper på marken inför vintervilan i jorden är den livsfarlig för betande djur.

Björkstekel äter björklöv.
Björkstekel äter björklöv. FOTO: CARINA LUNDIN

Björkar i södra Sverige har angripits av den giftiga larven blåsvart björkstekel som äter upp dess löv. Det skriver Skog Supply.

– Det enda sättet att bli av med larverna är att hugga ner björkarna, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Farlig för betande djur

I augusti och september beger sig larverna, ibland i tusental, ner från björkarna för att gräva ner sig i jorden inför vintern. Men den kryper runt ett litet tag på marken innan den gräver sig ner, och under den tiden är den farlig för djur som betar, potentiellt livsfarlig.

Akuta leverskador

Får som ätit 1,5–7,5 gram larver per kilo kroppsvikt har dött inom 35 timmar av akuta skador på levern. Även getter och hundar har dött av att ha ätit larven.

Larverna innehåller ett gift som är nära släkt med den vita flugsvampens gift och är farlig att äta, men inte att ta på.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, råder att inte ha betande djur i hagar med björk under augusti-september om man misstänker att björkstekeln finns i området.

Äter grenen kal

Ett angripet träd känns igen på att det får en rödbrun färg, då larven lämnar kvar mittsträngen på lövet som får den färgen.

– Larverna kaläter hela grenar och ibland hela träd, säger Gunnar Isacsson.

Kan leda till rotröta

Larverna äter löven relativt sent på säsongen och därför blir skadorna på björken inte så stora, men däremot kan de eventuellt leda till minskad motståndskraft mot rotröta.

Den blåsvarta björkstekeln finns främst i sydligaste Sverige, men är vanligast i östra central Europa.