Björn Folkesson: ”Ett ovanligt tungt gott nytt år”

I veckans krönika skriver råvaruexperten Björn Folkesson om att mellandagarna inleddes med en euronedgång. Dessutom skriver han att tillståndet i Sverige, med misstänkliggjorda grisbönder och utsatta kvinnor, gör det ovanligt tungt att önska gott nytt år.

FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Smör. Det amerikanska jordbruksdepartementet har satt text på sin uppfattning angående marknadsutsikter för smör. Om vi översätter fritt så är bedömningen den att det finns en ovilja till att kärna ännu mera smör då biprodukten är SMP och den finns redan i så stor mängd att det blir bekymmersamt att hålla SMP priset uppe. EU har ju ett betydande lager och för Arla är ju pulverförsäljning snarast en belastning i stället för tvärtom. Man kan ju undra vad amerikanska mejerier gör istället för att kärna smör? För själva smörmarknaden är ju den här signalen positiv och som ni kanske såg så föll inte smöret så värst mycket på senaste Fonterraauktionen. När vi beaktar Arlas senaste mjölkprissänkning så ser vi att mjölkpriset ut på gård står emot Fonterrafallet någorlunda bra!! I alla fall i procent räknat. Den mest prispåverkande faktorn på medellång sikt är nu om Nya Zeeland får tillräckligt med regn på sina beten eller inte. I EU och USA är det vinter och då är det så dags för vädret att skada produktionen. Det är förstås negativt med mjölkprisfallet med finns positiva signaler också. Dit hör det allmänna konjunkturläget vilket just nu leds av USA där räntan stiger och köpkraften ökar. Kina köper fortsatt ganska starkt och euron fortsätter att ligga högt mot dollarn.

Euro. Mellandagarna inleds med en euronedgång och nu läser vi 9,89 för en euro. Börjar talet om ränteuppgång i sommar få köparna på just köphumör? Det kan vi bara gissa på. Mer allvarligt är det väl i så fall för de bönder som inte sålt några euro alls och hamnar i den där obehagliga känslan av att tåget har gått!! Att bita i surt äpple är aldrig roligt men ibland kan det vara bättre än att inte bita i något äpple alls.

Reflektioner. Till sist några allmänmänskliga reflektioner om tillståndet i Sveriges land 2017.

När bönder måste lida av psykisk stress på grund av att försenade utbetalningar kan pågå år efter år när det blir kännbara straff för den bonde som vill göra brukandet av marken vänligare genom att ta bort odlingshinder och att det får vara så fastän miljörörelsen var med och skapade frihandeln där bara priset gäller, där det finns en grisproduktion som utförs på ett så bra sätt som det gärna är möjligt med bibehållande av någorlunda god konkurrenskraft och som varje år måste misstänkliggöras av SVT i sitt årliga ”just före Jul reportage” som inte ger något annat än försämrad försäljning av svenskt fläsk. Exemplen kunde flerfaldigas!!

När sedan samma land hanterar en våldtäkt och misshandel av en försvarslös tjej som pågår i timmar utan att komma till något bättre än att skicka en signal om att i Sverige är våldtäkt ett nästan riskfritt nöje, då är det ovanligt tungt att önska ett Gott Nytt år.

LÄS MER: Björn Folkesson: Svårt att urholka jättelagren