Blädning gynnar mångfalden

Forskning har visat att blädning kan vara ett ekonomiskt alternativ till kalhyggesbruket om skogen är den rätta. Nu kommer nya forskarrön som visar att blädning kan bevara och förstärka artmångfalden som finns i orörda skogar.

Trakthygge.
Trakthygge.

Granskogar med stora och små, gamla och unga träd kan vara lämpliga att gallra med blädningsmetoden. Genom att vart 20 år plocka ut en del av de värdefullaste stammarna, högst 30 procent av volymen, så kan man få ekonomi och behålla skogskänslan i sin skog.

Gynna mångfald

Nu visar det sig att den kalhyggesfria metoden även gynnar mångfalden. Forskarna Klara Joelsson och Joakim Hjältén vid SLU i Umeå har i fältstudier följt utvecklingen för skalbaggar. I fyra skogsområden, en helt orörd, en blädad skog, ett trakthygge och en nygallrad 50-årig skog som vuxit upp efter kalavverkning fångades totalt 461 skalbaggsarter fångades med fällor, drygt 100 arter fanns i alla skogsområdena.

Både ock

Medan hyggen gynnar arter som vill ha solinsläpp så försvinner arter som kräver kontinuitet. Den gallrade skogen visar också att det dröjer länge innan arter kommer tillbaka. I den blädade skogen finns både kontinuiteten kvar samtidigt som körvägarna öppnar för andra, mer solkrävande, arter.

Bevarande och brukande

Forskarnas slutsats blir därför att blädning ”kombinerar bevarande och brukande” och metoden kan därför stärka syftet att ”uppfylla uppsatta miljömål” i den brukade skogen.

Läs mer om studien i SLUs Fakta Skog nr 6 2017.