SCA hotar att hoppa av FSC

Det är FSCs köpstopp som låser in enskilda markägares skog i nyckelbiotoper. Nu öppnar bolagsjätten SCA för att lämna FSC om dess nya standard inte "fungerar i bolagets verklighet". Det säger SCAs kommunikationschef Björn Lyngfelt till Land Skogsbruk.

Sedan en tid tillbaka pågår en uppdatering av svenska FSCs standard för miljöcertifiering av skogsbruk. Enligt Björn Lyngfelt är kopplingen mellan nyckelbiotoper, som pekas ut av staten, och FSC-standarden olycklig. Frågan är en av de som behöver lösas i arbetet med att ta fram den nya standarden, anser han.

– I stället för att gå efter Skogsstyrelsens nyckelbiotoper skulle vi kunna använda FSCs egna krav på skyddsvärda skogar. De skulle vara lättare att identifiera för de parter som är inblandade, säger Björn Lyngfelt.

Överväger att lämna

Den nya standarden skulle egentligen redan ha varit klar, men arbetet har dragit ut på tiden, berättar Björn Lyngfelt.

– Men slutförhandlingarna närmar sig nu och vi får då börja värdera vad ett bra resultat är och kan vara. Ska FSC vara ett fungerande verktyg måste själva standarden fungera i praktiken, säger han.

Ni överväger alltså att lämna FSC om ni inte blir nöjda med den nya standarden?

– Ja, den måste fungera i en verklighet och i en konkurrenskraftig virkesförsörjning. Vi måste kunna sälja produkter med rimlig lönsamhet över tid, säger Björn Lyngfelt, som dock är tydlig med att SCAs mål är att fortsätta att vara en del av FSC och att alla parter snart ska gå i land med en ny, förbättrad standard.

– Jag hoppas verkligen att vi lyckas för det finns så mycket värdefullt inom FSC och en samsyn i många frågor. Men alla parter tvingas nu fundera på vad som är viktigt för deras del, man kan inte få igenom allt, säger Björn Lyngfelt.

LÄS MER: Så ser de övriga bolagen på nyckelbiotoperna och FSC

Björn Lyngfelt, kommunikationschef på SCA.
Björn Lyngfelt, kommunikationschef på SCA. FOTO: SCA

Ska nå kompromiss

I praktiken handlar standardarbetet om att de tre kamrarna i svenska FSC (ekonomi, miljö och sociala värden) ska komma fram till en kompromiss, enligt Björn Lyngfelt. Samtidigt får alla inblandade aktörer fundera över vad alternativen är, resonerar han.

– Det finns andra (till exempel Naturskyddsföreningen, reds anm.) som har lämnat svenska FSC för att kunna agera utanför organisationen, säger Björn Lyngfelt.

SCAs recept till lösning på biotopkonflikten: "sannolikt att man skiljer nyckelbiotoper som begrepp i offentlig naturvård från definitionen av skyddsvärda skogar i certifieringssystemen".

FÖRSTA DELEN: Inget skogsbruk – ingen framtid

ANDRA DELEN: Arbetsgivaren känner sig hotad av nyckelbiotoper