Bonden förlorare när fyra jättar dominerar

Fyra megakoncerner tar kontroll över mer än 60 procent av den globala produktionen av utsäde och bekämpningsmedel. Så förändras den agrokemiska världskartan om EU i början av nästa år ger klartecken för sammangåendet mellan tyska Bayer och USA-baserade Monsanto.

FOTO: SHIRONOSOV

Land Lantbruk har läst två kritiska rapporter som pekar ut bönderna som de stora fusionernas förlorare.

Bayers köp av Monsanto skulle allvarligt försämra konkurrensen på en redan mycket koncentrerad marknad. Därför strider storaffären mot EUs konkurrenslagar och måste stoppas. Det är slutsatsen i en färsk rapport från University College i London (UCL) skriven av Ionnis Lianos som är professor i ämnet global konkurrens.

Lantbrukarna drabbas

I sin analys beskriver han hur lantbrukarna på flera sätt drabbas. Med strypt konkurrens minskar urvalet av produkter, priserna går upp och böndernas beroende av allt färre stora företag ökar. Dessutom koncentreras ägandet av genförändrade egenskaper och GMO-grödor.

Det är vikande lönsamhet som driver marknadens redan stora producenter av utsäde och bekämpningsmedel att ingå fusioner med varandra. Så sent som 2014 konkurrerade sju riktigt stora agrokemiska företag på världsmarknaden. Men 2016 köptes schweiziska Syngenta av det kinesiska företaget ChemChina. De amerikanska jättarna Dow och Dupont gick i augusti 2017 samman till DowDupont.

Klartecken från EU

Av de återstående fem kan det nästa år bli fyra. Den 22 januari ska EU-kommissionen meddela om den ger klartecken till Bayers köp av Monsanto, en affär som var tänkt att skapa världens största producent av insatsvaror till jordbruket.

Att kemitunga Bayer genom affären införlivar Monsantos större utsädesverksamhet har spätt på kritiken mot ”multisar” som säljer utsäden och bekämpningsmedel i ett och samma paket, och som därmed ökar lantbrukarens beroendeställning.

Strategiskt drag

I vad som verkar vara ett strategiskt drag för att få igenom affären kom i oktober nyheten att Bayer säljer ut en del av kemiverksamheten till tyske konkurrenten BASF. En sådan affär skulle även starkt gynna BASF, som tidigare var Monsantos friare, men som utan fusionspartner riskerar att bli avhängt i de stora kapplöpning om den globala marknaden.

Bayers taktiska drag inför EU-prövningen av affären har inte fått konkurrensprofessorn Ionnis Lianos, att mildra sin kritik av den förestående fusionen

Även om Bayer säljer ut kemikalier så förändrar det inget i sak. Nämligen att fyra stora företag kommer att producera 64 procent av alla bekämpningsmedel i världen, och 60 procent av de patenterade utsädena, påpekar Lianos

Därmed kvarstår effekten att priserna stiger och att lantbruksföretagens beroende ökar. Affären mellan Bayer och BASF skulle tvärtom hindra nya konkurrenter att ta sig in på en marknad dominerad av de stora fyra.

Många följder

Även EU-kommissionen slår i rapporten ”Too big to feed” larm om följderna av de många mega-fusionerna i livsmedels-och jordbrukssektorn. Det är lantbrukarna som får betala priset då de multinationella jättarna ökar sin dominans på marknaden, konstaterar experterna knytna till IPES Food (International panel of experts on sustainable food systems) . Särskilt oroas IPES-experterna av den planerade fusionen mellan Bayer och Monsanto.

Monsanto

Ursprunglig tillverkare av världens mest sålda växtskyddsmedel glyfosat vars förnyade EU-godkännande har blivit en het politisk potatis. Roundup är Monsantos eget produktnamn. I Nordamerika används Roundup ofta tillsammans med Monsantos herbicidresistenta GMO-grödor.

Bayer

Med sitt bud på 66 miljarder US-dollar vann Bayer striden med likaså tyska BASF om att få köpa Monsanto, och därmed utvidga sig inom utsäde och genteknik. Att EU av konkurrensskäl stoppar jätteaffären är dock en risk. Därför tänker Bayer också sälja delar av sin egen utsädes-och kemiverksamhet till BASF.

BASF

Försökte köpa Monsanto, innan Bayer kom in i bilden. Riskerade att bli minst bland de fyra stora efter de övrigas storbolagens fusion, men tecknade i oktober år avtal om att få köpa en stor del av Bayers tillgångar inom utsäde och kemikalier för 5,9 miljarder euro.

Syngenta

Med Schweiz som bas har Syngenta varit en europisk ledare inom bioteknik med försäljning av bland annat GMO-utsäden över världen. Sålt till ChemChina för 43 miljarder US-dollar 2016, en affär som godkändes 2017.

ChemChina

Kemiföretaget Chemchinas köp av forskningsintensiva schweiziska bioteknikföretaget Syngenta är en del av Kinas strategi att trygga sin livsmedelsförsörjning. Nu tillkommer utsäden i portföljen, och möjlighet att sälja utsäde/kemikalier i paket.

Dupont

Sedan länge ledande kemiföretag som inriktat sig på bioteknik och utsäde. Efter köpet av Pioneer kring år 2000 bildades DuPont Pioneer som är storproducent av GMO-produkter. 2015 tillkännagavs Dupont sin fusion med likaså amerikanska kemijätten Dow. Nya jätten DowDupont godkändes 2017.

Dow

En av världens ledande tillverkare av plast, bekämpningsmedel och andra kemikalier. Efter fusionen 2017 blev DowDupont störst inom agrokemi, med Bayer/Monsanto som utmanare. DowDupont tänker inom kort dela in sin verksamhet i tre bolag, varav ett är specialiserat på jordbruksprodukter.