Böntrend kan öka intresset för baljodling

Hälso- och vegantrenden ger lantbruket nya möjligheter när intresset växer för exotiska baljväxter.

Per Modig har odlat bönor och linser sedan 2009 på sin gård Fagraslätt. I år odlar han fyra hektar baljväxter varav en stor del är kidneybönor. De brunröda, njurformade bönorna är odlade på kontrakt till Lantmännenägda Gogreen. Samtidigt är han försöksledare för Hushållningssällskapets försöksodlingar i Kristianstad - försök som ska ge svenskt lantbruk helt nya grödor. Och förhoppningarna är stora.

– Efter att intresset varit svagt i många år är det som att proppen nu gått ur. Marknaden är större än tillgången, säger Per Modig när han står i blåsten ute på fältet och kollar om bönorna är mogna att tröska. En varm sommar har bäddat för bra skörd.

Per Modig menar att marknaden kan svälja produktionen av svenskodlade bönor från långt över tusen hektar. Då är inte de öländska bruna bönorna inräknade.

– Om fler börjar odla kommer det finnas fler köpare. Idag är bristen på svenskodlat en broms.

Förhoppningarna är stora om att odlingen ska växa: Samma trend som retar en del köttproducenter skapar möjligheter i växtodlingen när antalet veganer ökar och fler söker sig mot vegetariska alternativ. Även i kommunerna växer kraven på mer vegetarisk mat - vilket kan komma att märkas i den offentliga upphandlingen.

– Många av dem som äter bönor är miljömedvetna, intresserade av att köpa ekologiskt och svenskodlat och beredda att betala lite mer. De här svarta linserna, säger han och håller upp en förpackning svarta puy-linser som han förpackar hemma på gården, kostar runt 100 kronor kilot.

– Dyrt för linser kanske, men billigare än kött, säger Per Modig, som i år räknar med att skörda två till tre ton svarta bönor per hektar.

Fram till nu har han förpackat det mesta av sin produktion hemma på gården och sålt under gårdens namn Fagraslätt. Med Lantmännen i ryggen tror han även andra större grossister kommer trycka på för att kunna byta importerade bönor och linser mot svenska.

– Att odla och förpacka själv är ett sätt att starta i liten skala. Köparna finns i ett antal butiker och restauranger. Men som en liten producent kan jag inte vända mig till de stora handelskedjorna - då är samarbete med större företag som Lantmännen det som kan få öka den inhemska odlingen.

Att klara produktionen i fält är en utmaning. Flera exotiska bönor kräver tidig sådd och att vädret håller i sig med frostfria nätter in på hösten eftersom bönorna inte är mogna förrän i september-oktober. Lätta jordar i varma lägen är en förutsättning.

– Skåne, Öland, Gotland och en del andra ställen har bra förutsättningar. Ett exempel på hur den här typen av odling kan växa är Kanada som gått från mycket marginell produktion av linser till att i dag vara världens största exportör.

undefined