Boplatsbrist för humlor på slätten

Humlorna saknar boplatser i det moderna jordbrukslandskapet. Nu i sommar ska därför forskare studera om utplacerade halmbalar kan tjäna som boplats och öka på antalet pollinerare i slättbygden i Skåne och Östergötland.

Humlor är de viktigaste pollinatörerna av lantbruksgrödor i Sverige. Att placera ut halmbalar kan vara en effektiv metod för att gynna humlorna och öka skördarna.
Humlor är de viktigaste pollinatörerna av lantbruksgrödor i Sverige. Att placera ut halmbalar kan vara en effektiv metod för att gynna humlorna och öka skördarna. FOTO: PETTER HALDÉN

Utan humlor riskerar en mängd växter att inte kunna föröka sig. Över 90 procent av alla blommande växter och två tredjedelar av världens viktigaste matgrödor är helt och hållet är beroende av pollinatörer.

Ända sedan 1950-talet har lantbruks- och naturvårdsmyndigheter rekommenderat att placera ut halmbalar som boplatser åt humlor. Men vilken typ av balar som fungerar bäst och var och hur de ska placeras ut för att vara attraktiva är inte vetenskapligt undersökt.

”Jättenyfikna”

Forskare på Hushållningssällskapet i samarbete med Lunds universitet anlitar nu under sommaren lantbrukare att sätta ut ytterligare fler halmbalar för att få spridning av olika spannmålsslag, ålder och placering.

– Vi är jättenyfikna eftersom det inte finns något dokumenterat alls om den här metoden. Om nu lantbrukare hållit på med detta under lång tid och jordbruksverket rekommenderar metoden, så är det ju viktigt att ta reda på om den verkligen funkar och också se om den leder till några negativa konsekvenser, säger Sandra Lindström, Hushållningssällskapet och fortsätter:

– Om den här metoden fungerar är det både lätt och billigt - den kräver inga dyra maskiner och är en ren naturprodukt.

Ska underlätta för utsatta humlor

Runt 400 halmbalar kommer att ingå i undersökningen och under 2018 kommer forskningsprojektet att screena humlors aktivitet i de utplacerade halmbalarna och samla erfarenheter av odlare som placerat ut balar.

Sandra Lindström ser två perspektiv i projektet - både att gynna den biologiska mångfalden och att underlätta för humlorna, som har det tufft.

– Intresset hos lantbrukarna har varit stort och fungerar halmbalarna som boplats skulle det vara häftigt att kunna hjälpa humlorna och även att styra humlorna till att pollinera olika grödor som till exempel hallon och jordgubbar.

”Ett steg på vägen”

Hon lyfter fram att det förutom halmbalar finns andra enkla sätt för lantbrukare att gynna humlorna.

– Det kan vara generell omsorg om blommorna - att låta det blomma där det kan blomma och se tjusningen i att vägkanterna inte behöver vara så välputsade. Lantbrukare kan till exempel spara remsor med vallklöver som får blomma. Och bara att känna igen humlorna (det finns ca 40 arter) är ett steg på vägen.

LÄS MER: Svenskt Sigill skärper kraven för att gynna humlor och bin