Borring ska ta ordet om fossilfritt på stämman

Peter Borring, regionordförande i LRF Östergötland, som har sju motioner till stämman. En av dem handlar om minskat fossilberoende.

FOTO: ANN LINDÉN

Kommer du att prata fossilfritt på stämman?

– Ja det kommer jag! Det är hög tid för LRF att bli konkreta. Jag tycker inte att vi behöver ha klimatångest, i stället borde vi ha sårbarhetsångest.

Vad menar du med det?

– Den fossila dieseln tar vi från länder som handeln kan upphöra snabbt med. Men min drivkraft för att göra oss mindre beroende av deras produkter är egentligen än mer primitiv. Jag tycker inte att vi ska stödja dessa länder som varken är demokratiska eller respekterar mänskliga rättigheter. Att vi hjälper dem överleva genom att köpa deras smutsiga olja är egentligen helt fel.

Hur stor upplever du att viljan är från lantbrukare att ställa om till fossilfria drivmedel?

– Den är stor, sommarens värme och torka har ställt klimatfrågan ännu mer i strålkastarljuset. Men viljan till omställning motverkas av konkurrensnackdelar. Dagens skattesubvention på fossil diesel måste kompletteras med åtgärder som gynnar förnyelsebara drivmedel.

Vilka åtgärder skulle det kunna vara?

– En kreativ grön skatteväxling, miljöersättning från EU:s jordbrukspolitik eller annan skattenedsättning för den som kör på förnybart.

Ingen motion i år kräver sänkning av dieselskatten. I stället är det fyra motioner om fossilfria drivmedel. Har du någon fundering kring detta?

– Det har hänt något på bara de två år som har gått sedan vi i LRF Östergötland tillsammans med Södermanland, Örebro och Jönköping antog utmaningen att köra 50 procent fossilfritt. Det är verkligen bra att även Västra Götaland och Dalarna har motioner om detta.

Till sist, vad vill ni i Östergötland att riksförbundsstyrelsen ska göra?

– Vi vill att man tydligt arbetar fram skarpa, konkreta och lösningsorienterade förslag som kombinerar omställning till minskat fossilberoende och ökad och förbättrad konkurrenskraft.