Bra sista vallkörd räddar delvis foderbristen

Efter sommarens skördekatastrof står nu hoppet till årets sista vallskörd. Den har växt till bra på många ställen och en del kan andas ut. Men för andra är det fortfarande kärvt.

Fälten utanför Hörby ser ganska frodiga ut efter regnet och en del av oron över foderbristen har släppt hos djurbönderna.
Fälten utanför Hörby ser ganska frodiga ut efter regnet och en del av oron över foderbristen har släppt hos djurbönderna. FOTO: TOVE NILSSON

Alexander Wraghe kör slåttermaskin i Torastorp utanför skånska Hörby till en kund. Det är årets sista skörd på fältet och gräset ser ganska frodigt ut. Regn har fått att vallen att växa och en del av oron för foderbrist har släppt hos djurbönderna.

– Situationen har lugnat ned sig mycket. Många har en väldig tro på den här sista skörden. Och den ser bra ut, men där jag har kört har det ofta blivit mindre än man trodde ändå, säger Alexander Wraghe.

Troligen höga proteinvärden

Enligt Mats Håkansson, rådgivare på Hushållningssällskapet i Skåne, är det vanligt att lantbrukarna har tagit en vallskörd mindre i år än man brukar. Vissa väntar en bit in oktober för att få så stor mängd som möjligt.

”Troligen höga råproteinvärden”

Han bedömer att skörden blir bra på många ställen, men konstaterar att det fortfarande är för torrt på en del håll.

– Kvaliteten är lite tidigt att säga något om. Men troligen blir det höga råproteinvärden och låga NDF-värden, eftersom det inte har blivit så stor skörd innan i år och kvävet inte har urlakats från marken.

Vissa kommer att klara foderbehovet medan det blir svårare för andra.

– En del lantbrukare har haft ett bra lager från föregående år vilket kommer att rädda dem. Många har skördat trädor. Andra har köpt in dyr halm som de sedan har ammoniakbehandlat. De flesta har ensilerat mycket spannmål. Men det finns många som har för lite grovfoder.

SE FILM: ”De äter hellre ammoniakhalmen än vanlig halm”

– Många har en väldig tro på den här sista skörden, säger Alexander Wraghe som kör slåttermaskin i Skåne.
– Många har en väldig tro på den här sista skörden, säger Alexander Wraghe som kör slåttermaskin i Skåne. FOTO: TOVE NILSSON

Ovanligt stor sistaskörd i väst

I Västsverige kulminerade den sista vallskörden i förra veckan. Martin Niklasson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Väst, bedömer att sistaskörden är ovanligt stor och att kvaliteten är bra.

Andraskörden var i vissa fall minimal, men den goda återväxten i kombination med att man tagit helsäd kommer enligt honom att täcka foderbehovet för många.

”Hårfint om det räcker”

I Skaraborg startade årets sista vallskörd i förra veckan. Enligt Elisabeth Thisner, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, ser skörden ut att bli bättre än normalt med bra energi och protein, men måttligt med fiber. Om foderbehovet blir täckt vet hon inte än.

– Det är ännu mycket kvar att skörda. Det är hårfint om det räcker.

Gårdarna har letat extra areal

Även i Sörmland ser skördemängden ut att bli bra.

– Mycket kommer att rätta till sig efter denna skörd tack vare att gårdarna har jobbat hela sommaren med att få tag i extra areal att skörda, säger Marie Lundberg, växtodlingsrådgivare på HS Konsult.

I Norrbotten körde de sista lantbrukarna färdigt i förra veckan. Mängden varierar mycket, men ligger runt normalskörd, enligt Kristina Sigfridsson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet.

Det är också olika huruvida lantbrukarna klarar täcka sitt foderbehov.

– De som legat dåligt till har skördat trädor och skrapat där det går.

En del har tagit en extra skörd i höst för att försöka få ihop mer foder.

Majsskörden lägre än normalt

Majsskörden ser inte ut att ha blivit någon höjdare i år heller. I Skaraborg uppskattningsvis 80-95 procent av normal skörd med låg kolvandel. I Skåne är skördevariationerna stora, från lite under normal skörd till halv skörd och väldigt låg skörd på mycket lätt jord.

I Kalmar är det fortfarande torrt och Hans Romarker, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, bedömer att majsskörden blev 50-70 procent av normalskörd.

– Den kom aldrig igång riktigt, det blev ingen höjd på den och det var dålig kolvutveckling och det är där kvaliteten ligger i majsskörden.

I området avvaktar de flesta fortfarande med sista skörden av vall. Återväxten är inte särskilt bra på grund av att det fattas vatten.