Branschen kraftsamlar för handlingskraftig livsmedelsstrategi

Livsmedelsbranschen tänker storsatsa på ursprungsmärkningen Från Sverige och kräver samtidigt att regeringen med kraft ser till att förenkla för små företag och prioriterar utbildningar på livsmedelsområdet.

FOTO: CAMILLA OLSSON

Det är LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel som har enats om ett åtgärdsprogram med 16 förslag för att den nationella livsmedelsstrategin ska bli handlingsinriktad.

På måndag i nästa vecka debatteras strategins övergripande mål i riksdagen och dagen efter ska riksdagen enligt planen fatta beslut om desamma.

Krävs vilja

I ett gemensamt uttalande framhåller direktörerna för de tre branschorganisationerna att det krävs långsiktiga förutsättningar och en vilja att stärka livsmedelsbranschen för att kunna stärka den svenska konkurrenskraften.

De 16 förslagen till åtgärder ska enligt branschen ses som en start för att få handlingskraft i strategiarbetet.

Det här är några av dem:

– Krafttag i förenklingsarbetet genom att bland annat inrätta stöd för rådgivning till små livsmedelsföretag.

– Satsningar på utbildningar inom livsmedelsområdet i Yrkesvux och Yrkeshögskolan.

– Utredning av företagens kvalitetssäkringssystem som alternativ eller komplement till den offentliga kontrollen.

– Utredning av Nyckelhålsmärkningen.

Eget arbete

Parallellt listar branschorganisationerna åtgärder som de själva ska vidta. Där ingår prioritering av arbetet med den frivilliga ursprungsmärkningen från Sverige och ett mål om att 10 000 produkter ska ha den blågula symbolen till 2020.

Andra löften är att fortsätta att driva nätverket mot livsmedelsbedrägerier och att verka för minskat matsvinn.