Braviken slutar såga furu

Stora mängder grantimmer gör att Holmen Skog tillfälligt slutar såga tall i Braviken och inriktar sig helt på gran. Blicken riktas även mot nya marknader.

Holmen Braviken.
Holmen Braviken. FOTO: ULF ARONSSON

Granbarkborren har utsatt Holmen skog för stora angrepp. Detta gör att man för att klara volymerna tillfälligt slutar såga tall i Braviken, det skriver Skogsupply.

Knäcka angreppen

De stora angreppen, som Holmen har granskat via satellit, gör att man tvingas agera stick i stäv med gängse marknadsidéer.

– Ur ett marknadsperspektiv med höga lager borde trenden vara att dra ner produktionen, men nu handlar det om att knäcka granbarkborreangreppen och rädda granskogen för framtiden, säger Andreas Rastbäck affärschef Holmen Skog.

Johan Padel, vd för Holmen Timber.
Johan Padel, vd för Holmen Timber. FOTO: ULF ARONSSON

Nya marknader

Man har samtidigt börjat titta efter nya marknader att sälja granprodukter på.

– Vi kan konstatera att vi har svårt att få avsättning för alla granprodukter i Europa så därför börjar vi sälja till USA. Det är en stor marknad och vi ser goda möjligheter att avsätta en del av vår volym där. Konkret innebär detta att vi temporärt slutar såga tall och inför ett gransortiment med andra längder anpassade för USA, säger Johan Padel vd för Holmen Timber.

”Känns bra”

Den amerikanska marknaden är inte ett helt oprövat kort för Holmen.

– Vi har tidigare genomfört provleveranser dit och känner marknaden bra, nu kommer vi att växla upp i större skala. Dessutom finns avsättningsmöjligheter för timmer som även har viss mängd blånad som annars hade blivit barrmassaved, säger Johan Padel.