Klart med bredbandsavtal mellan LRF och IP-Only

Nu finns ett bredbandsavtal framtaget av LRF Konsult och IP-Only som LRF kan rekommendera sina medlemmar att skriva på.

Björn Galant.
Björn Galant. FOTO: LRF

– Jag känner inte till något område som har lett till så mycket medlemskontakter som bredbandsutbyggnaden. Jag är så glad över att det här avtalet är i mål, säger Björn Galant, samordnare för äganderättsgruppen på LRF.

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden har på vissa håll i landet visat sig bli rena rama vilda västern. Det senaste året har LRF haft kontakt med 1000-tals medlemmar som haft klagomål på bredbandsutbyggnaden. Dåligt utföra grävjobb, grävning utan tillstånd samt dåliga markavtal är klagomål som framförs.

”Utbyggnad måste ske med respekt för äganderätten”

En av de större aktörerna som bygger bredband på landsbygden är IP-Only och i höstas inledde LRF Konsult en process tillsammans med företaget om ett gemensamt markavtal. Nu är det avtalet klart tack vare LRF Konsults och IP-Onlys avtalsexperter.

– Det är bra att det finns en stor aktör som ser en marknad för att bygga infrastruktur på landsbygden. Men utbyggnaden måste ske med respekt för äganderätten. Det här avtalet är anpassat efter att det är en stor kommersiell aktör som bygger bredbandet. Det allra viktigaste i avtalet är skrivningen att ledningarna ska förläggas enligt branschstandarden "Robust fiber". Vi har fått in så mycket synpunkter på att ledningarna är amatörmässigt lagda, säger Björn Galant.

”Glad om andra tar efter avtalet”

Vad gäller ersättningsfrågan så förhandlar inte LRF om den. Men man är tydlig i avtalet med att intrångsersättning ska betalas till fastighetsägaren.

– Vi har noterat att de summor som vi ser att man kommit överens om på marknaden ligger på mellan 5 och 20 kronor per meter, säger Björn Galant.

Även om bredbandsavtalet är överenskommet mellan LRF och IP-Only är det inget som hindrar att man sneglar på det avtalet även när det är andra aktörer inblandade.

– Jag skulle bli glad om andra tar efter avtalet, säger Björn Galant.

FAKTA: Viktigt i avtalet

Ledningarna ska förläggas enligt branschstandarden "Robust fiber".

Om det uppstår skada på ledningen vid normalt brukande av jord och skog så är inte fastighetsägaren/arrendatorn ersättningsskyldig till ledningsägaren. Det är han eller hon däremot om skada uppstått genom uppsåt eller oaktsamhet.

Markägaren ersätts för försvårat markarbete, till exempel om grävning måste ske med spett och spade i stället för grävmaskin i ledningens närområde. Detta är särskilt viktigt vid byte av dräneringsrör på åker.

Intrångsersättning ska utgå. Ersättning ska även utgå för skador på fastigheten som uppstår när ledningen läggs.