Brexit inte enda molnet på himlen

Nu ska beslut tas om Storbritanniens utträde ur EU – igen. Skogsindustrierna låter sig fortfarande inte oroas, i alla fall inte av brexit.

Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna.
Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna. FOTO: HÅKAN FLANK

Den 31 oktober har varit en hållplats på Storbritanniens brexitresa. I skrivande stund är det oklart när och hur den resan tar slut.

Inför det förra datumet för utträde, den 29 mars i år, var skogsindustrierna inte särdeles oroade. Nu, ett drygt halvår senare är tongångarna liknande, men en viss trötthet på brexitfrågan kan spåras.

”Inte mer oro”

– Situationen ser inte så annorlunda ut nu och jag upplever inte att det är mer oro i leden. Nu har företagen hunnit förbereda sig många gånger till sedan i våras, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Däremot har en kommande lågkonjunktur och hotande handelskonflikt tillkommit som kan bidra till oro.

– Blir det en hård brexit kan det få negativa effekter på den utvecklingen. Osäkerhet är en dålig grogrund för ekonomisk tillväxt, säger hon.

Framtidstro

Men å andra sidan finns det nu en särskild framtidstro kring just träprodukter.

– Skogen har en positiv dimension i sig, med det förnybara och hållbara, säger Kerstin Hallsten.

Inte okomplicerat

Vad en hård brexit kan innebära fullt ut är oklart, men skogsindustrin kommer inte drabbas hårdast, eftersom varor från skogsindustrin är undantagna från tullar och tariffer. Men helt okomplicerat tror skogsindustrin inte att det kommer att bli.

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA, befarar att det kan bli knepigare under en övergångsperiod.

– Men Storbritannien kommer att behöva våra produkter även efter brexit, säger han.

– Vi har haft en nära kontakt med våra brittiska kunder och har i samråd med dem förstärkt våra lager i Storbritannien, säger Björn Lyngfelt.

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA.
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA. FOTO: PER-ANDERS SJÖQUIST

Svårare för brittiska bolag

Ett brexit utan avtal kan däremot komma att innebära en fördyrning för brittiska bolag som handlar med trävaror. David Hopkins, chef för den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation, har uttryckt oro över kostnadsökningar för potentiella förseningar, lagring av timmer i hamnar och tullhantering.

– Runt 90 procent av virket som används i byggnationer importeras från Europa. Byggmästare och deras kunder förlitar sig på ”just-in-time-leveranser” av virke till byggplatser, säger David Hopkins till Confederation of Timber Industries.

”Inhemsk lågkonjunktur”

Detta kan i förlängningen leda till sämre förutsättningar för affärer med till exempel Sverige.

– På det sättet är brexit ett stort problem för Storbritannien, och även för oss. Risken finns att Storbritannien hamnar i en egen inhemsk lågkonjunktur, säger Björn Lyngfelt.

Fakta: Vad händer efter brexit?

Efter brexit kan brittiska importörer av EU-virke komma att betraktas som "operatörer" och vara skyldiga att utöva due diligence, företagsbesiktning, som ska utesluta att olagligt skördat trä kommer in i leveranskedjan.

När det gäller brexit utan avtal måste alla som importerar virke från EU till Storbritannien nu göra en fullständig företagsbesiktning av produkterna för att följa policyn om ansvarsfull handel.

Med brexit utan avtal måste den som importerar följa samma tullregler och förfaranden för EU-handeln som gäller vid handel med resten av världen.

För stort lager

På Vida känner man sig mer än väl förberedd inför brexit.

– Vi hade ett stort lager av sågade trävaror i England i mars. Men när det inte hände något blev det för stort, vilket drev marknaden nedåt. Nu har vi i stället förberett oss med dokumentation och mer personal både i Sverige och i England, säger Måns Johansson, koncernchef Vida.

Måns Johansson, koncernchef Vida.
Måns Johansson, koncernchef Vida. FOTO: MARTINA WÄRENFELDT

”Eget bolag förutsättning”

Tron på svenska träprodukter gör att Måns Johansson inte känner så stor oro.

– Vår handel i England ser fortsatt bra ut och trots en hård brexit tror vi att brittiska staten kommer att fortsätta stimulera bostadsbyggande i trä. Vi har ett eget bolag i Storbritannien sedan 20 år och det ger en styrka. Utan det hade jag varit betydligt mer orolig, säger han.

Fortsatt behov av trävaror

Derome har nyligen startat ett eget bolag i Storbritannien, som en förberedelse inför brexit.

– Det gjorde vi som en förenkling för kunderna. I övrigt har vi främst förberett oss på en ökad administration, men långsiktigt kommer England ha ett stort behov av svenska och skandinaviska trävaror, säger Gunnar Jakobsson, VD Derome.

Gunnar Jakobsson, VD Derome.
Gunnar Jakobsson, VD Derome. FOTO: DEROME