Brittiskt lantbruk en livsfarlig arbetsplats

Det brittiska jordbruket är hårt drabbat av dödsolyckor visar ny statistik från det brittiska Arbetsmiljöverket, Health and Safety Executive.

Lantbruket är av de mest riskfyllda branscherna i Storbritannien när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.
Lantbruket är av de mest riskfyllda branscherna i Storbritannien när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. FOTO: ISTOCK

Förra året omkom 137 personer i arbetsplatsolyckor i Storbritannien, av dem arbetade 27 personer inom jordbruket. Byggsektorn rapporterade visserligen flest dödsfall 2016, där avled 30 personer i arbetsplatsolyckor. Men eftersom färre personer arbetar inom jordbruket, får branschen en högre siffra. Jordbruket har 8,61 dödsfall per 100 000 arbetstagare jämfört med byggbranschen som har 1,82 dödsfall per 100 000 arbetstagare, skriver Farmers Weekly.

Högre risk för egenföretagare

Statistiken visar också att risken att omkomma i arbetsplatsolyckor är mer än dubbelt så hög för egenföretagare i alla branscher jämfört med anställda. Även här var jordbruket och byggsektorn de farligaste branscherna. 44 procent av de egenföretagare som omkom i arbetsplatsolyckor var lantbrukare medan 29 procent arbetade i byggsektorn.

Äldre arbetstagare i farozonen

Siffrorna visar också att riskerna är högre för äldre personer. En av fyra dödsolyckor drabbade arbetstagare som var 60 år eller äldre, trots att den åldersgruppen endast utgjorde 10 procent av den brittiska arbetskraften.