Bruka jorden i stället för att asfaltera den

Att många fortfarande inte förstår vidden av hur viktigt är med att bevara jordbruksmark för att kunna mätta våra magar är skrämmande. Det skriver centerpartisterna Johannes Andersson och Linn Aldén.

Jordbruksmarken ökar den biologiska mångfalden, binder koldioxid och kan suga upp regnvatten. Därför ska den bevaras, anser debattörerna.
Jordbruksmarken ökar den biologiska mångfalden, binder koldioxid och kan suga upp regnvatten. Därför ska den bevaras, anser debattörerna. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jordbruksmark bör anses som riksintresse och ska prioriteras med högsta försiktighet, dessutom är jordbruksmark skyddad i miljöbalken. Speciellt nu när rådande Covid 19-pandemin visar hur sårbar vi är med vår självförsörjning av livsmedel.

Dessvärre får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar, om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, vilket är upp till varje enskild kommun.

Och där bör man tänka med sunt förnuft innan man går till beslut. Arealen jordbruksmark i världen minskar hela tiden, dels på grund av exploatering men i stor omfattning på grund av jorderosion - det vill säga att matjorden försvinner på grund av mekanisk och kemisk inverkan. Bara i Sverige bebyggs 600 hektar jordbruksmark per år, vilket är nästan 1200 fotbollsplaner.

Jordmånen har bildats under lång tid sen inlandsisen. Näringsämnen och mineraler har uppkommit genom berggrunden eller transportering med inlandsisen. Nedbrytning av växtmaterial och humus som bidrar till matjorden tar flera decennier att bygga upp.

Jordbruksmarken ökar den livsviktiga biologiska mångfalden, den binder koldioxid och kan suga upp regnvatten, något som asfalterad mark inte kan.

Jorden rinner ur våra händer. Samtidigt vill majoriteten av våra politiker låta bygga på mark som ger oss mat. Vet ni vad man borde lägga resurser på istället för fastighetsplaner? Att få fler att bruka mark. Underlätta regelkrångel för jordbrukare och uppmuntra till brukande istället för passivt ägande genom förändring av styrmedel.

Det är ingen konst att bygga hus. Det kan man göra med billigt material från någon annan del av världen, lite maskiner och ställningar. Men det tar lång tid att bygga upp en bördig odlingsbar markbädd. Det har våra förfäder kämpat med i generationer och nu - var finns ödmjukheten och respekten inför våra naturresurser?

Att man idag fortfarande inte förstår vidden av hur viktigt är med att bevara jordbruksmark för att kunna mätta våra magar är skrämmande. Okunskapen bland den stora massan är stor. Mat kan odlas på jordbruksmark, men den kan inte odlas på asfalt.

Johannes Andersson (C)

Linn Aldén (C)

LÄS MER: Nödvändigt att värna svensk åkermark

LÄS MER: Slå vakt om åkermarken