Bryggeriboomen bubblar vidare

Många fler, men mindre. Så kan man kortfattat beskriva utvecklingen i den svenska bryggerinäringen, som räknat i antal företag är den snabbast växande branschen i hela landet.

Mindre bryggerier utgör 96 procent av antalet bryggewrier i Sverige. Här från ett mikrobryggeri i Eskiltuna.
Mindre bryggerier utgör 96 procent av antalet bryggewrier i Sverige. Här från ett mikrobryggeri i Eskiltuna. FOTO: MOSTPHOTOS

Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som redovisar uppgifter om den svenska bryggeriboomen. Mellan 2010 och 2017 växte antalet bryggerier från 42 till 392, vilket motsvarar en ökning med över 800 procent.

Mikroföretag står för nästan hela uppgången och förändrar därmed sammansättningen i branschen. Sedan början av 2000-talet har antalet anställda per bryggeri minskat från cirka 80 till 5.

Fler små företag

Den genomsnittliga omsättningen har under samma period minskat från omkring 237 miljoner kronor per bryggeri till 17 miljoner kronor.

För tre år sedan var omkring 96 procent av alla bryggerier i Sverige mikrobryggerier med upp till nio anställda. Stora bryggerier med minst 250 anställda svarade utgjorde endast 0,7 procent av företagen i branschen.

Liten marknadsandel

Tittar man på marknadsandelen är förhållandet det omvända: mikrobryggeriernas marknadsandel var cirka 6 procent medan de stora bryggerierna hade omkring 84 procent av marknaden.

Se norska lantbrukaren Per-Øyvind Berg berätta om hur han mältar sitt eget korn hemma på gården:

Medelstora bryggerier med 50-249 anställda är den stora förloraren. De hade 1993 en marknadsandel på 17,8 procent. Till 2010 hade den sjunkit till 12,4 procent och i fjol stannade marknadsandelen på 4,0 procent.

Ölkonsumtionen varierad

Bryggeriernas lönsamhet varierar med storleken, konstaterar SCB. Mikrobryggerierna redovisade 2015 i genomsnitt en förlust på 15 miljoner kronor. För de stora företagen var vinsten i genomsnitt cirka 190 miljoner kronor.

Förändringarna på marknaden speglas i Systembolagets statistik. Med fler produkter från många små bryggerier har konsumtionen av öl blivit mer varierad. Lageröl dominerar försäljningen, men övriga öl har under de senaste tio åren trefaldigat marknadsandelen, från 2,8 procent till 8,6 procent.

Dyrare öl

Svenskarna är också beredda att betala lite mer för ölen. Före 2010 var det enligt SCB endast några promille av ölen som kostade 60 kronor per liter eller mer. I fjol var andelen 6 procent.