Bucht blandar bort korten om skogen

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) försöker lägga skulden för dödläget för ägare av fjällnära skog på Centerpartiet. Det skriver Kristina Yngwe, vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet, Eskil Erlandsson (C), Landsbygdspolitisk talesperson och Helena Lindahl (C), i en replik.

FOTO: JOHANNA NORIN

I en intervju i Land Skogsbruk 17 mars försöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s) lägga skulden för det dödläge som ägare av fjällnära skog nu hamnat i, på Centerpartiet. Det vore bättre om Bucht lade energi på att lösa problemen för skogsägarna istället för att peka finger.

Vi kan konstatera att det finns mycket inom skogen att reda ut efter regeringens fyra år vid makten. Misslyckandet att presentera en nationell skogsstrategi för beslut i riksdagen, de återkommande hoten om skatt på avstånd och osäkerheten kring äganderätten är facit av fyra år med Sven-Erik Bucht vid rodret.

Bucht och Socialdemokraterna har prioriterat bort skogen och landsbygden och låtit det betydligt mindre Miljöpartiet diktera villkoren. Det kan landsbygdsministern faktiskt inte skylla på någon annan än sig själv.

Att Centerpartiet inte – som Bucht gör gällande - mött upp regeringens utökade budget på skydd av skog handlar om att vi hellre ser ett nytt Sveaskogsinbyte och större fokus på flexibla skyddsformer som exempelvis skogsvårdsavtal istället för regeringens vurm för expropriering.

Regeringen får också ta på sig ansvaret kring röran med nyckelbiotopsinventeringen. Socialdemokraterna har varit med och skyndat på inventering och registrering av nyckelbiotoper. Artskyddsförordningen beslutades av Alliansregeringen, men 2015 ändrade Skogsstyrelsen sin tillämpning.

Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har bett regeringen att göra en översyn av tillämpningen då de ser problem med rättssäkerhet och effektivitet. Medan Bucht försökt påskina att de bereder frågan har miljöminister Karolina Skog varit väldigt tydlig i att en översyn inte är aktuell.

Alliansregeringen beslutade helt riktigt att fjällnära skog och ädellövskog ska omfattas av avverkningstillstånd – men det var inte något som Socialdemokraterna motsatte sig. Vi höjde samtidigt ersättningsnivån till 125 procent av marknadsvärdet.

Hösten 2017 meddelade dock regeringens myndighet Kammarkollegiet att skogsägare som inte får avverkningstillstånd inte heller ska få ersättning. Detta är anledningen till den orimliga sits som ägare av fjällnära skog nu sitter i. Grundproblemet kring den fjällnära skogen handlar inte om arealer utan om synen på äganderätt och rätten till ersättning. Detta är ett stort misslyckande för regeringen!

Sverige behöver ett transparent och rättssäkert system för hantering av skydd och kompensation av skog med höga naturvärden. Bucht har misslyckats med att åstadkomma detta – tvärtom har röran bara förvärrats. Det är dags att vi byter skogspolitik och det vill Centerpartiet göra redan i höst.

Kristina Yngwe

Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Eskil Erlandsson

Landsbygdspolitisk talesperson

Helena Lindahl

Näringspolitisk talesperson

LÄS OCKSÅ: Landsbygdsministern rasar mot Centern