Bucht: Staten har inget med FSC att göra

Nyckelbiotoper kan avverkas rent juridiskt, men inte i praktiken då virket inte köps av FSC-certifierade bolag. Men landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ser ingen anledning för staten att lösa problemet tillsammans med skogsnäringen och FSC.

– FSC har inte staten någonting med att göra. Det är en certifieringsstandard som skogsbranschen har godtagit.

Enskilda skogsägare kommer i kläm på grund av statens nyckelbiotoper. Kan staten då gömma sig bakom FSC-certifieringen genom att hävda att det är en branschfråga?

– Det är ju en branschfråga och vi kan inte lägga oss i den.

Men det ligger väl i statens intresse att ha en miljöcertifierad skogsnäring som är rättssäker och som fungerar i praktiken?

– Ja, det är också därför som vi har avsatt medel för att skogsägarna ska ersättas i områden där det finns stort intresse att skydda mark.

Vad säger du till dem som oroas för jobb och välfärd i glesbygd när allt mer mark undantas från skogsbruk?

– Skogsbruket och skogsindustrin har varit och är en välståndsmotor för Sverige och den ska bibehållas, men med balans mellan produktions- och miljömål. Vi har en bred politisk uppslutning om att vi ska skydda skog formellt och frivilligt. Därför har vi avsatt 250 miljoner kronor per år för att kunna ersätta den enskilde ekonomiskt.

En del skogsägare vill inte bli utlösta av staten utan få ersättningsmark istället. Vore det ett alternativ?

– Det vill jag inte spekulera om i dag.

Kommer 250 miljoner kronor per år att räcka för att ersätta markägarna?

– Det är den uppskattning vi har gjort. Skulle det visa sig att läget är ett annat får vi återkomma i den frågan.