Nödslakt av grisar i Rumänien efter utbrott av svinpest

Tiotusentals grisar nödslaktas i Rumänien, som en följd av att hundratals fall av afrikansk svinpest upptäckts i landet.

FOTO: MOSTPHOTOS

Virus från afrikansk svinpest hittades första gången sommaren 2017 och upptäcktes i områden som gränsar mellan Ungern och Ukraina. Efter det har virus hittats på hundratals platser och tiotusentals grisar har slaktats.

Hundratals fall

Sjukdomen är dödlig för grisar och inget vaccin finns, men något hot för människor utgör det inte.

Enligt en rumänsk rapport har viruset hittats på över 600 olika platser i Rumänien. Minst 550 fall av svinpest ska ha upptäckts sedan i juli, enligt landets djur- och livsmedelsverk Ansvsa.

Panik på landsbygden

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg har panik uppstått ute på landsbygden i Rumänien på grund av otydliga besked från myndigheterna. Landets jordbruksministerium har beordrat att grödor ska förstöras på platser där man har hittat vildsvin. Men den informationen har sedan ändrats.

Skilda siffror

Enligt Bloomberg ska uppemot 62 000 grisar ha avlivats i de nordvästra delarna av landet. Men siffran över hur många djur som avlivats varierar kraftigt. Enligt TT har 110 000 grisar avlivats och enligt tidningen Romanian Insider ska minst 70 000 grisar ha avlivats – enbart i landets sydvästra och nordöstra delar.

I många fall tycks ren panikslakt ha förekommit, på grund av oro. Enligt Romanian Insider fick en lantbrukare i Tulcea information om utbrottet av svininfluensa från myndigheterna bara några dagar innan dessa tvingade lantbruket att stänga grisgården och avliva 48 000 grisar.

Försämrade skördar

Rumänien har liksom många andra europeiska länder drabbats av torka och försämrade skördar i år. Myndigheternas otydliga agerande har därför skapat stor frustration bland de ekonomiskt redan hårt ansatta lantbrukarna.

LÄS OCKSÅ: Afrikansk svinpest har nått Kina