C vill göra jordbruket mindre sårbart

Centerpartiet vill ha en kriskommission för torkan. Nu behövs snabba beslut för att trygga jordbrukarnas likviditet, säger Kristina Yngwe, partiets talesperson i miljöfrågor.

Kristina Yngwe, C, vill att en krisgrupp tar sig an att få till snabba åtgärder för jordbrukare som drabbats av torkan.
Kristina Yngwe, C, vill att en krisgrupp tar sig an att få till snabba åtgärder för jordbrukare som drabbats av torkan. FOTO: ÅSA NILSSON

– Jag upplever att folk känner att politiken inte uppmärksammar torkan. Nu måste vi få upp frågan på bordet, detta kan bli jätteallvarligt, säger Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, till Land Lantbruk på Almedalsveckan på Gotland, där torkans effekter är påtagliga med torra åkrar och de som skördat har fått en betydligt mindre skörd än beräknat.

– Det behövs snabba beslut för jordbrukarnas likviditet, säger hon.

Förskott på EU-stöd

– Vi vill se att regeringen kallar samman en kriskommission där handeln, politiken, myndigheter och lantbruksnäringen ingår, som tittar på kort och lång sikt. Vi måste också ha en kontinuerlig dialog med EU-kommissionen. Det var bra att det blev en möjlighet att ta skörd på träda, men det kan behövas fler undantag och förskottering på EU-utbetalningar.

Utnyttja EU:s krisfonder

Att undersöka möjligheterna att utnyttja EU:s krisfonder är en annan åtgärd Centerpartiet föreslår.

Har ni pratat med de andra partierna om den här frågan?

– Nej, men jag har svårt att se att det finns något motstånd mot detta. Men vi kan ju också kalla till ett möte.

Arbeta framåt

Den krisgrupp hon föreslår bör inte bara prata om akuta åtgärder i år, utan också titta på hur jordbruket ska bli mindre sårbart i ett varmare klimat i framtiden. Investeringsstöd för bevattningsanläggningar kan vara en sådan långsiktig åtgärd.

– Det här kommer vi att få vänja oss vid, stor nederbörd under höst och vinter så att det kanske blir svårt att komma ut och så på hösten, och sedan torra somrar, säger Kristina Yngwe.