Centern garant för en oenig regering

Det finns en bred majoritet i riksdagen för en ny landsbygdspolitik. Men en röst på Centern är en garant för en regering som är oenig i dessa frågor, skriver Sverigedemokraterna.

Dieselpriset har ökat från 14,20 kronor vid årsskiftet 20/21 till 21,40 kronor strax före Putins invasion av Ukraina.
Dieselpriset har ökat från 14,20 kronor vid årsskiftet 20/21 till 21,40 kronor strax före Putins invasion av Ukraina. FOTO: DAVID LARSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Annie Lööf skriver i Land Lantbruk att Centern är garanten för att fortsätta stärka landsbygden ”även under nästa mandatperiod”.

Denna mandatperiod har lantbrukarna och landsbygden drabbats av chockhöjda bränsle- och elpriser. Enligt Transportföretagen har dieselpriset ökat från 14,20 kronor vid årsskiftet 2020/2021 till 21,40 kronor strax före Putins invasion av Ukraina. Landsbygdsföretagen rapporterar om ökade problem med tillstånd till nya verksamheter enligt Miljöbalken. Skogsägare möts av allt större svårigheter när de vill avverka i sin egen skog. När skogsländerna inom EU ville kritisera EU-kommissionens försök till ökad styrning av skogsbruket via en ny skogsstrategi, skrev regeringen inte ens på deras brev om detta till EU-kommissionen. Fyra kärnreaktorer har lagts ned under vänsterns två mandatperioder - elpriserna hämmar nu investeringar i nya hållbara industrier i stora delar av landet. SD har motsatt sig denna utveckling på varje punkt.

Lööf berättar om uppgörelsen med Socialdemokraterna om stödmiljarder till lantbruket. Men oppositionen stod bakom finansutskottets förslag alldeles oavsett den uppgörelse som gjordes mellan C och S i sista stund. SD lämnade i processen ett särskilt yttrande om att stöden och skattesänkningarna borde vara permanenta, inte tillfälliga.

Lööf beskriver hur Centern förhandlade fram två lagförslag med S och MP om skog och strandskydd.

I skogsutredningen föreslogs ett nytt jättereservat i norra Sveriges inland, där andelen skyddad skog redan innan är högst i landet och där kvarvarande skogsbruk är oerhört viktigt. Reservatet fanns inte med i lagförslaget, sannolikt ville varken C eller S ha det. Därmed röstade SD, M och KD för skogspropositionen, men lade fyra tilläggsförslag som riksdagen antog. Centern torde ha känt viss lättnad över att med vår hjälp få in mer konkret politik för att gynna aktiv skogsskötsel i det ganska urvattnade lagförslaget.

Strandskyddsförslaget föll i riksdagen. För varje förbättringsförslag fanns brasklappar, som kunde motverka byggandet nära stränder. Stopp för byggen längs hela kusten upp till norra Uppland riskerade att bli verklighet. Kommunernas beslut kunde hela tiden bli överkörda av länsstyrelserna. SD, M och KD vill ha en betydligt större lättnad av strandskyddet och det tror vi att även Centern vill.

Det finns nu en bred majoritet i riksdagen för en ny landsbygdspolitik, där myndigheter ska stödja företagen, där svensk matproduktion ska gynnas och där Sverige agerar tillsammans med andra länder för att minska EUs försök att styra skogsbruket.

En röst på Centern är tyvärr en garant för att vi inte får en regering med partier som är eniga i dessa frågor.

Mattias Karlsson, landsbygdspolitisk talesperson, SD

Mats Nordberg och Staffan Eklöf, riksdagsledamöter SD, Miljö- och jordbruksutskottet

LÄS MER: Lokala kulturlivet behöver bygdegårdarna

LÄS MER: Vi behöver en ökad krisberedskap