Centerpartiet: Sverige ska bestämma över svenska skogen

Centerpartiet och övriga partier i Alliansen lyckades under fredagen förbättra skrivningarna i det klimatpolitiska regelverket (LULUCF), och förstärkte därmed förutsättningarna för skogsbrukets framtid och det nationella självbestämmandet. Det skriver företrädare för Centern i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Tillsammans fick vi en majoritet bakom oss i riksdagen, så att skogen även i fortsättningen spelar en nyckelroll för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och mer byggande i trä och förnybar energi.

Ändringen innebär att Sverige ska få en rimlig kompensation för att säkra en fortsatt ökad hållbar produktion inom skogsbruket. Skogen kommer alltså även i fortsättningen att vara viktig för svensk ekonomi och för att skapa jobb på landsbygden.

LULUCF-regelverket är till för att standardisera hur man rapporterar utsläpp och upptag av växthusgaser från olika marktyper, som exempelvis åker- eller skogsmark. Knäckfrågan har varit hur skogliga referensnivåer ska beräknas.

Fredrick Federley.
Fredrick Federley.

Utan de förbättringar som Centerpartiet och övriga Alliansen lade till skulle skogsbruket i Sverige ha riskerat stora begränsningar som skulle riskera omställningen till ett fossilfritt samhälle, hotat jobben inom skogsnäringen och skadat svensk ekonomi.

Med tillägget om att Sverige ska få rimlig kompensation som täcker Sveriges behov kan vi fortsätta utveckla klimatsmarta trähus och biobaserade material. På så sätt kan skogen fortsatt fylla en viktig roll i en hållbar och långsiktig bioekonomi där den förser samhället med förnybara drivmedel, nya material som ersätter fossila, grön kemi och träbyggnader.

Men än är det inte riktigt färdigförhandlat kring LULUCF. I september tog Europaparlamentet upp frågan och vi tycker att beslutet landade relativt bra och där man lyckas kombinera god klimatnytta och möjligheter att öka produktionen i det hållbara skogsbruket.

Först ska rådet behandla frågan och sedan blir det trepartssamtal mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen. Centerpartiet kommer i den processen stödja parlamentet så mycket det går och fortsätta driva frågan om att skogen ska vara en nationell angelägenhet och motverka begränsningar för skogsnäringens utveckling.

Eskil Erlandsson (C),

Riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

Kristina Yngwe (C),

vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet

Fredrick Federley (C),

Europaparlamentariker

LÄS MER: Kompromiss om LULUCF gick igenom

Hammar om LULUCF: Inte klart än