Chile lär av svenskt familjeskogsbruk

Chile är ett av de länder i världen som tar lärdom av Sverige när man vill utveckla det chilenska familjeskogsbruket.

Lennart Ackzell, sjätte från vänster, har träffat flera skogliga potentater i Chile, bland annat jordbruksministern Antonio Walker, femte från vänster.
Lennart Ackzell, sjätte från vänster, har träffat flera skogliga potentater i Chile, bland annat jordbruksministern Antonio Walker, femte från vänster. FOTO: LRF SKOGSÄGARNA

Det chilenska familjeskogsbruket står för mycket stor del av skogsarealen men har låg aktivitet. Nu ser regeringen möjligheterna att öka tillväxten i skogen och samtidigt leverera klimatnytta.

– Vår 100-åriga svenska skogssaga går hem i Chile. Att vända ett destruktivt överanvändande av skogsresursen och restaurera skogen baserat på tydliga äganderätter och utvecklandet av skogsägarföreningar är imponerande, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

Inbjudan från regeringen

Lennart Ackzell är på väg hem från ett besök i Chile där han varit på inbjudan och bekostnad av Chiles regeringskansli.

– Besöket bestod av en serie föreläsningar i städerna Talca, Conception, Temuco och avslutades i Santiago.

Lennart Ackzell berättar om det svenska familjeskogsbruket under sitt besök i Chile.
Lennart Ackzell berättar om det svenska familjeskogsbruket under sitt besök i Chile. FOTO: LRF SKOGSÄGARNA

I Santiago fick han bland annat träffa jordbruksministern Antonio Walker, chilenska skogsstyrelsens generaldirektör Manuel Rebolledo och chilenska Skogforsks vd Fernando Raga.

Inför klimatmöte

Inför Klimatkonventionsmöte i Chile, COP 25, i december i år är svenskt familjeskogsbruk enligt Lennart Ackzell ett föredöme i den chilenska administrationen.