Civila helikoptrar viktiga vid skogsbränder

Utnyttja de svenska helikopterresurserna i första hand i stället för förstärkning från utlandet, för att snabbt och effektivt bekämpa bränder från luften. Det skriver företrädare för Transportföretagen.

Utnyttja de svenska helikopterresurserna i första hand i stället för förstärkning från utlandet, när det kommer till att bekämpa skogsbränder. Det anser debattörerna.
Utnyttja de svenska helikopterresurserna i första hand i stället för förstärkning från utlandet, när det kommer till att bekämpa skogsbränder. Det anser debattörerna. FOTO: FREDRIK LOBERG

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I sommar har vi stått mycket bättre rustade inför skogsbränder än tidigare år eftersom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har upphandlat privata och lokala helikoptrar för att snabbt och effektivt kunna bekämpa bränder från luften.

Trots detta har röster hörts om att kalla in förstärkningar från andra länder i stället för att först utnyttja våra svenska resurser till full kapacitet.

MSBs upphandling omfattar minst tio helikoptrar och en koordineringshelikopter. Under sommarveckorna har MSBs inhyrda helikoptrar bekämpat bränder i stora delar av landet sida vid sida med räddningstjänsternas resurser. Men kvar på marken finns tillgång till ännu fler svenska helikoptrar redo att delta i släckningsarbete.

Helikopterföretagen i Sverige har ett 70-tal helikoptrar med utbildad personal, utrustning och Transportstyrelsens tillstånd att hantera brandbekämpning genom att vattenbomba eldhärjad skog och mark från luften.

I dessa coronatider är det inte alls säkert att utländska resurser är omedelbart tillgängliga varför utökad användning av svenska resurser kan bli helt avgörande för att rädda svensk skog och mark. Vidare är det en lång inställelsetid för exempelvis EU:s resurser om de skulle vara tillgängliga för att sättas in i Sverige.

MSB skriver att helikoptrarna ställs i beredskap nära de platser i landet där risken för skogsbränder är som störst för att kunna sättas in i ett tidigt skede vilket minskar risken för att de bränder som uppstår växer till omfattande och svårsläckta skogsbränder. Det finns alltså all anledning att utöka nyttjandet av våra egna svenska helikoptrar för skogsbrandsbekämpning.

Brandflygplanen fyller givetvis en funktion men används bara en begränsad tid per år medan helikoptrarna används för olika uppdrag året runt. MSB och andra myndigheter skulle alltså kunna upphandla dem för mängder av andra samhällsviktiga uppdrag. Vidare är inte storleken lika viktig som man kanske kan tro.

Helikoptrar kan mycket snabbt fylla vattensäckarna i de små vattendrag som finns i skogarna medan brandflygplan måste fylla sina vattentankar i större sjöar. Mängden vatten per tidsenhet är avgörande för att släcka snabbt. Vidare kräver inte helikoptrarna någon fast infrastruktur för att tankas medan flygplanen måste till en öppen flygplats med tillgängligt bränsle.

Efter sommaren 2018 utreddes Sveriges beredskap att bekämpa skogsbränder. Utredningen rekommenderade att MSB i samverkan med räddningstjänsterna ska se till att det finns avtal för att säkra tillgängligheten av flygande släckningsresurser vid skogsbränder. MSBs egen slutredovisning av sitt uppdrag från regeringen slår fast att svenska privata helikoptrar var en stor och betydande del av brandbekämpningen.

Både offentliga och privata resurser behövs för att säkra vårt samhälle vid olika former av samhällsstörningar. Därför uppmanar vi politiker och myndigheter att satsa ännu mer på det brandflyg vi redan har, nämligen det civila helikopterflyget.

Marcus Dahlsten,

VD Transportföretagen

Fredrik Kämpfe,

Branschchef Transportföretagen Flyg

LÄS MER: ”Känslan en varm sommardag när det luktar brandrök”