Coop - lägg fram era fakta om fördelarna med eko

Svar till Louise på Coop i Land Lantbruk nr 24 och Helena Jonsson LRF nr 23. Vi strävar alla mot ett hållbart miljö- och klimatvänligt jordbruk som ger hälsosamma livsmedel. Naturvårdsverket har granskat principerna i det ekologiska regelverket och inte funnit dem hållbara.

Det behövs en diskussion kring hållbart jordbruk med relevanta regler som leder till en riktig miljömärkning. En sådan märkning kräver oberoende analyser och bevis för att det verkligen är bättre för miljön. För det ekologiska regelverket finns inga sådana analyser.

Louise König, Coop, jag har sänt dig 37 frågor och kommentarer angående er text om jordbruk men du har inte svarat på en enda. Hur svårt kan det vara att ge svar om ni har baserat era ”fakta” på gedigen forskning, som du skriver. Var är forskningen som visar att bara ”konstgödsel” läcker men inte stallgödsel, att ekologisk mat minskar klimatpåverkan och att ekokon är lyckligare? Och varför informerar ni inte om att ekologiska mjölk- och köttgårdar har fler djur (är större) än vanliga gårdar idag?

Du anser att vi ska ta efter danskarna. Min första fråga till dig var: ”Hur definierar ni eko?”. Vet du att en dansk eko-ko inte behöver beta, bara gå ute. I Sverige betar alla kor. Ekoreglerna i Danmark är ännu mer liberala än de svenska ekoreglerna vad gäller användning av gödsel från vanliga djur, som i Danmark dessutom äter GMO-foder. Denna gödsel används alltså även av ekoodlare. Det är nog därför ekologiska lantbrukare i Sverige lobbar hårt för att vanliga bönder i Sverige ska ha kvar den fördyrande GMO-friheten. Det blir svårt med ekologisk växtodling annars.

Du skriver att ni är övertygade om miljöfördelarna med eko. Övertygelse har med tro och religion att göra men mina frågor till Coop gäller vetenskap och regler, verkligheten och inte visionerna. Avslutningsvis skriver du att ni köpte Grådö mejeri för ni vill gynna närsamhället. Varför fick då bara de största leverantörerna med lämpligt läge leverera till er? Tidigare var Grådö vårt lokala mejeri, men så är det tyvärr inte längre, vilket vi är många som sörjer.

LRF, ni svarar att alla har rätt och att allt är bra. Men hur lyckosam är er kommunikationstaktik när Coop anser det relevant att symbolisera 90 procent av era medlemmar som giftsprutande gubbar? Var fanns LRF när patent togs på ordet ”ekologi” eller när Jordbruksverket döpte ekologisk produktion till kretsloppsjordbruk? Självkart ger detta signaler att vanligt jordbruk inte är ekologiskt (i den grundläggande betydelsen) utan exempelvis kör sin stallgödsel på tippen. Ironiskt nog får ”kretsloppsjordbruk” (enligt jordbruksverkets definition) inte använda kretsloppsprodukter från människor, vilket ytterligare ökar förvirringen. Och var finns LRF idag när mineralgödsel framställs som miljöproblem och måste skattebeläggas fast den läcker mindre än alternativen och binder 15-30 gånger mer koldioxid i biomassan än vad produktionen gav upphov till?

LRF, ni är jordbrukarnas röst och har resurser. Använd dem om vi ska ha svensk produktion kvar i framtiden och inte bara öppna landskap.

undefined