Coronakrisen visar behovet av bra uppkoppling

Bristande mobil- och bredbandstäckning på landsbygden kan vara ett hot mot totalförsvaret. Om svenska bönder ska kunna bidra till en långsiktig livsmedelsförsörjning måste de ha fungerande förutsättningar, som snabba och robusta uppkopplingar, skriver Lena Johansson.

Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.
Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk. FOTO: ISTOCK

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Coronakrisen och den senaste tidens hemmakarantän har understrukit vikten av snabba och stabila bredbandsuppkopplingar i hela landet. Överallt arbetar folk hemifrån eller deltar i distansundervisning.

Dessutom väljer många att handla på nätet, istället för att trängas i köpcentrum. Och snart är det dags för deklarationer, som den här gången i ännu högre grad kommer att göras via internet istället för på revisorns kontor.

Regeringens mål är att 95 procent av Sveriges befolkning ska ha bredbandsuppkoppling senast i år. Enligt Internetstiftelsens rapport från i höstas, har vi redan nått dit. Men sanningen är att bara drygt hälften av hushållen utanför tätorter och småorter har fiber.

Det visar Post- och Telestyrelsens färska bredbands- och mobiltäckningsstatistik. Dessutom mattas utbyggnadstakten av. En del av förklaringen till det är att de återstående hushållen ligger i de mest avskilda delarna av landsbygden med långa sträckor mellan fastigheterna.

För drygt två år sedan infördes den statliga internetgarantin. Den ger stöd till privatpersoner så att de ska få telefoni och internet på minst 10 Megabit per sekund.

Men en stor del av utbyggnaden har gjorts av kommersiella aktörer, och för dem är det viktigt att utbyggnaden också lönar sig. Regeringen måste nu se till att inte detsamma händer vid utbyggnaden av 5G-nätet.

Precis som andra luckor i totalförsvaret, som coronakrisen blottat, är också en bristande mobil- och bredbandstäckning på landsbygden ett hot. Om svenska bönder ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning måste de ha fungerande förutsättningar, som snabba och robusta uppkopplingar.

Annars fungerar inte dagens mjölkrobotar, GPS-styrning och andra digitala hjälpmedel.

Ytterst är bredbandstäckningen också en demokratifråga. Myndigheter, regioner och kommuner, men även näringslivet, är beroende av att kunna kommunicera med innevånare och kunder för att den digitala omställningen ska lyckas. Att se till att alla har likvärdig tillgång till internetuppkoppling är därför inte ett särintresse utan avgörande för hela Sveriges fortsatta digitalisering.

LÄS MER: ”Gör det lättare för permitterade att hoppa in i grönsaksodling och skogsplantering”