Dags för prisrally i skogen

En fungerande trävarumarknad kräver att alla har bra information. Skogsägarna vet förvisso vissa listpriser, men de vet inte efterlikviden, en rejäl andel av totalpriset, skriver debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

På en fungerande marknad hamnar efterhand en prishöjning på slutprodukten längst bak i produktionskedjan. Arrendatorerna vet det. En ökad efterfrågan på bröd ger högre pris på vete. Då stiger efterfrågan på lämplig mark. Arrendepriserna stiger så mycket att arrendatorns arbetsinkomst blir opåverkad.

Om marknaden på timmer och massaved hade fungerat, hade vi sett samma effekt på timmer och massavedspriserna. Birgitta Sennerdahl visar i Land Skogsbruk att de väldiga prisstegringarna på exempelvis sågat virke inte har slagit igenom på timmerpriserna. En anledning är att virkesköparna inte betalar mer än vad man behöver för att få tag i virket.

En fungerande marknad kräver att alla har bra information. Så är det inte. Skogsägarna vet förvisso vissa listpriser, från exempelvis Södra. Men man vet inte efterlikviden, idag en rejäl andel av totalpriset. Södras större leverantörer, bland annat Svenska kyrkan, får förhandla. Resultatet hålls hemligt, av båda parter.

Situationen kompliceras av att Södra också är rådgivare åt sina medlemmar. Man ska se till medlemmarnas bästa, men också till företagets bästa. Det kan uppstå konflikter. Varje skogsbruksområde ska skaffa fram timmer och massaved. Då kan rådet bli att avverka. I stället för att vänta något år. Drabbade kan i synnerhet de sämst informerade, änkor och faderlösa, bli.

Slutavverkning av ett bestånd ska ske när värdetillväxten inte längre förräntar virkeskapital plus markvärde. Innebörden blir att man inte ska avverka strax före en prisstegring.

Två förklaringar finns till de relativt stora avverkningarna under senare år. En är skogsskadorna, från exempelvis barkborrarna. Det andra är att Södra, liksom andra rådgivare, så sällan ger rådet att vänta.

Ty den rimliga bedömningen idag torde, för friska bestånd vara: Vänta med avverkningen. Priserna kommer att stiga.

Sune Håkansson, nationalekonom, Johannishus

LÄS MER: Prisuppgången gick skogsägarna förbi

LÄS MER: Extrem uppgång bäddar för höjda timmerpriser