Danish Crown sparar – hundratals tjänster försvinner

Danish Crown lanserar nu ett sparprogram för koncernen, sedan siffrorna inte motsvarat förväntningarna. Främst drabbas verksamheten i Storbritannien.

Danish crown drar in på tjänster, främst i Storbritannien.
Danish crown drar in på tjänster, främst i Storbritannien. FOTO: MOSTPHOTOS

Koncernen ska spara 350 miljoner danska kronor under innevarande räkenskapsår och drar in mellan 300 och 400 tjänster - främst i Storbritannien. Det skriver Landbrugsavisen.

Lägger ner tjänster

Ytterligare besparingar väntas, över hela koncernen.

"Vi vidtar nu åtgärder för att styra mot det budgeterade resultatet för året. Tyvärr betyder det att vi kommer att lägga ner mellan 300 och 400 jobb över hela koncernen, med majoriteten i Storbritannien. Vi upprätthåller anställningsstoppet och därför kommer effekten att bli relativt begränsad i Danmark.", säger avdelningschef Jais Valeur.

Hård konkurrens

Tulip Foods danska verksamhet utmanas också av den hårda konkurrensen inom detaljhandeln, och intäkterna i koncernens största affärsområde Danish Crown Pork uppfyller inte heller förväntningarna.

Däremot levererar de förvärvade företagen i Danmark, Polen och Nederländerna bättre än förväntat, enligt Danish Crown.

Högre kostnader

"Just nu har vi inte den konkurrenskraft vi strävar efter i förhållande till EU-indexet. Det beror framför allt på våra egna utmaningar, särskilt i Storbritannien, men kampen om grisarna i Tyskland och de spanska slakteriernas framsteg gör det inte bättre. Samtidigt har vi den grundläggande utmaningen att kostnaderna på slakterierna i Danmark är betydligt högre än i de länder vi konkurrerar med. Därför måste alla delar av vår verksamhet leverera för att säkerställa en konkurrenskraftig avkastning till våra ägare", säger Jais Valeur.

Osäkert när vändning kommer

Danish Crown förväntar sig fortfarande att kurvan pekar uppåt under våren, men det är mycket osäkert när marknaden kommer att vända.

"Priset på färskt fläsk i Europa hålls för närvarande av med rädsla för att afrikansk svinpest ska sprida sig, främst till Frankrike. Därför tömmer nästan alla slakterier i Centraleuropa just nu sina lager under en period på året då det vanligtvis är normalt att lägga på lager ", avslutar Jais Valeur.

Danish Crown har cirka 29 000 anställda globalt, varav cirka 9 000 i Danmark och 7 000 i Storbritannien.

Läs mer: Danska grisföretaget ingår kinesiskt miljardavtal

Framåt enda vägen för dansk grisnäring