Datorhall i vindkraftverk

Vindkraftverk behöver inte bara vara elproducenter, de kan också bli elkonsumenter. Det visar ett nytt tyskt koncept där foten på ett 150 meter högt vindkraftverk döljer en serverhall.

Vindkraftverk är perfekta som serverhallar anser företaget Windcores. Strömmen når servrarna nästan förlustfritt och kraftverket behöver inte belasta svaga elnät.
Vindkraftverk är perfekta som serverhallar anser företaget Windcores. Strömmen når servrarna nästan förlustfritt och kraftverket behöver inte belasta svaga elnät. FOTO: FIRMABILD WINDCORES

Vindkraftverk kan generera andra inkomster än bara "ekologisk" ström. Med ett nytt tyskt koncept skapar man serverhallar i foten till vindkraftverk. Det är energibolaget WestfalenWind och som tillsammans med Software Innovation Campus Paderborn (SICP) vid universitetet i staden Paderborn skapat konceptet Windcores.

Brandsäkra IT-säkerhetsskåp

Den första anläggningen finns i foten av ett 150 meter högt vindkraftverk utanför samhället Lichtenau i närheten av Paderborn i västra Tyskland. Det 13 meter breda tornet av armerad betong rymmer fyra brandsäkra IT-säkerhetsskåp. I betongtornets stabila bas är de inte bara skyddade mot stöld och brand, utan också väl skyddade mot elektromagnetiska störningar.

Med datacentralen i bottenvåningen kan verkets driftdata analyseras i realtid – en fördel i nätanslutna elverk eftersom till exempel frekvensregleringen i elnäten handlar om hundradelar av en sekund.

Elen förbrukas lokalt

Fördelarna med konceptet är dess flexibilitet. Genom virtuella förbindelser mellan flera Windcores i en vindkraftverkspark kan man skala upp serverkapaciteten till nästan valfri storlek.

En annan fördel är att elen från vindkraften förbrukas lokalt och nästan fritt från överföringsförluster i elnäten. Vindkraften slipper belasta svaga regional elnät, redan existerande byggnader utnyttjas och företagskunderna vet exakt var deras data bearbetas.

Eftersom strömmen inte levereras till nätet blir strömkostnaderna åtminstone i Tyskland lägre. Windcores talar om en halvering av den tyska elenergikostnaden, den skulle då bli bara 1,50 kr/kWh.

Mer information finns att läsa HÄR.