De byggde hästgård från grunden

När Jessica Monasdotter och Fredrik Furman inte hittade rätt gård för sin hästverksamhet tvingades de tänka om. Lösningen blev att bygga en gård från grunden.

Det var när verksamheten började växa och den egna uppfödningen av kigermustanger tog fart som Jessica Monasdotter och Fredrik Furman började se sig om efter ett alternativ till stallet som de hyrde.

Men de gårdar som fanns till salu i närområdet var antingen för små eller för stora. En dag fick de tips om en markägare som hade avstyckade villatomter och som också kunde tänka sig att sälja jordbruksmark. Jessica och Fredrik valde ut en vacker tomt och köpte till elva hektar mark precis intill.

I början av 2013 satte arbetet igång. Först ordnades det mest basala, som att borra brunn, anlägga eget avlopp och bygga en väg.

Därefter byggdes boningshuset och förra hösten satte arbetet med själva stallbyggnaden igång. För att hålla kostnaderna nere jämförde de färdiga koncept med att bygga själva.

Till slut föll valet på att låta det lettiska företag som levererat boningshuset, tillverka en byggsats utifrån en bild som Fredrik Furman hittat på nätet. Ett annat företag levererade de färdiga sandwich-paneler som fick klä stommen.

– Det blev väsentligt mycket billigare. Man måste våga prova nya koncept, säger Fredrik Furman.

Stallet är byggt med en mittendel för skötsel och umgänge, samt två ligghallar för lösdrift på vardera sidan. Hårdgjorda ytor ger ett bra underlag och underlättar mockning av hagarna.

Fyra dagar innan jul förra året kunde de egna hästarna flytta in. Snart började också inackorderingarna hitta till gården.

En oväntad upptäckt för Jessica Monasdotter och Fredrik Furman var att de blev tvungna att söka sitt paragraf 16-tillstånd, tillstånd för hästverksamhet, från början i och med att de flyttade en mil över länsgränsen. De ligghallar som monterats ner och flyttats med behövde också förprövas på nytt.

– Vi hade gjort allt det en gång och fått det godkänt, nu var det bara att börja om från början, konstaterar Fredrik Furman.

Nu börjar bygget av gården att gå in i sin slutfas. Skötselutrymmet i ladan ska inredas, vinterhagarna och ridbanan träslås och uppvärmda vattenkoppar installeras i lösdrifterna. Efter hand har Jessica och Fredrik också kommit på att de borde ha gjutit en gödselplatta för lagring av egen gödsel, istället för att köra iväg den med container som de tänkt från början.

– Behåller vi gödseln har vi efter ett år jättefin jord som vi kan använda själva eller sälja, resonerar Jessica Monasdotter.

Med mycket eget arbete stannade kostnaden för själva stallbyggnaden på omkring en halv miljon kronor. Totalt har gårdsbygget gått på sex miljoner kronor, från markköp till anläggande av ridbana.

Därtill kommer investeringen i egen energi. Att bygga en gård från grunden och samtidigt sköta det dagliga livet med barn, jobb och hästar har tagit på krafterna. Jessica Monasdotter är glad över att nu kunna se ut över gården och känna glädje över vad de åstadkommit.

– Det har varit blod, svett och tårar. Folk frågar om vi skulle göra om det igen om vi vetat hur mycket jobb det skulle bli. Jag vet inte, jag är kluven.