Valpodd: ”Vargen ett hot mot landsbygden”

Skogen och äganderätten, vargen och jordbrukets konkurrenskraft. Det är frågorna Moderaternas talesperson i jordbruks och skogsfrågor riktar in sig på i årets valrörelse. John Widegren är först ut i Lantbrukspoddens valspecial.

John Widegren är lantbrukare, moderat riksdagspolitiker från Östergötland och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.
John Widegren är lantbrukare, moderat riksdagspolitiker från Östergötland och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. FOTO: MARIE HENNINGSSON

John Widegren från Ödeshög i Östergötland är moderaternas landsbygdspolitiske talesperson. Han kom in i riksdagen efter förra valet när han fick ta plats efter Andreas Norlén (M) som utsetts till riksdagens talman. Att just John Widegren fick uppdraget som talesperson för landsbygdsfrågor överraskar inte, han är utbildad lantmästare och tillsammans med sin fru Sarah driver han en större nötköttsproduktion.

Nytt grepp om livsmedelsstrategin

Konkurrenskraften är en viktig fråga för lantbruket och den lyfter John Widegren som en av sina tre viktigaste lantbruksfrågor i valrörelsen.

– Vi har en livsmedelsstrategi som riksdagen tog våren 2017. Jag tror de flesta bönder upplever den som en hyllvärmare. Jag tror att vi behöver ta ett nytt grepp om livsmedelsstrategin och revidera den. Vi behöver en tydligare målsättning för hur vi faktiskt vänder trenden och ökar produktionen, säger John Widegren.

Vill ha 200 vargar

Vargfrågan delar definitivt de politiska partierna. Hur stor vargstam Sverige ska ha råder det delade meningar om.

– Det räcker med 200 vargar på skandinaviska halvön, säger John Widegren som menar att en större vargstam skapar osäkerhet bland de som bor i vargrevir och den får också till följd att lantbrukare slutar att släppa betesdjur på marker som är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden.

När tycker ditt parti att skogen gör mest nytta för klimatet, den frågan ställer vi också till de landsbygdspolitiska talespersonerna. Är det när den får stå kvar orörd och växa sig gammal eller när den avverkas och föryngras?

– Vi moderater menar att brukad skog ger den största klimatnyttan. Och om vi ska använda skogen till att byta ut produkter som är sämre för klimatet mot produkter som är bättre så behöver vi bruka skogen mer, inte mindre.

Sänkt skatt på drivmedel

En fråga som måste ställas i tider med rekordhöga dieselpriser är hur moderaterna ställer sig till hur stor inblandning av fossilfritt bränsle i diesel, det som brukar kallas reduktionsplikten, som Sverige ska ha.

- Vi har olyckligt höga drivmedelskostnader i Sverige idag. Vi har varit tydliga med att vi måste sänka skatten på drivmedel. När det gäller reduktionsplikten så behöver vi se över den procentsatsen men vi har inget färdigt förslag i dag, säger John Widegren.

Vad står mest på spel i årets val?

Med ett halvår kvar till valet där landsbygdsfrågorna, med fokus på lantbruket och skogsbruket, står ovanligt högt upp på den politiska agendan drar vi i gång med Lantbrukspoddens valspecial.

Fram till valet får du möta alla riksdagspartierna talespersoner i lantbruks och skogsbruksfrågor.

Håll utkik på landlantbruk.se och där poddar finns för fler avsnitt!

LÄS MER: Här hittar du alla avsnitt av Lantbrukspodden