De har gjort störst avtryck i gröna näringar 2021

För tionde året i rad presenterar Land Lantbruk sin 50-lista med de personer som har gjort störst avtryck inom de gröna näringarna under året. Här är topp 10!

Skogsägaren Amalia Mattsson toppar årets 50-lista.
Skogsägaren Amalia Mattsson toppar årets 50-lista. FOTO: STAFFAN CLAESSON

1. Amalia Mattsson, 38 år, skogsägare, Hallstavik

Skogsägaren Amalia Mattsson toppar årets 50-lista.
Skogsägaren Amalia Mattsson toppar årets 50-lista. FOTO: STAFFAN CLAESSON

Under ett år som präglats av en brinnande skogsdebatt har skogsägaren Amalia Mattson har, både i lokal- och riksmedia, lyft fram de förutsättningar som familjeskogsägare lever utifrån och sökt bredda debatten att även omfatta dem.

LÄS MER: Läs mer om Amalia Mattsson här

2. Anders Birgersson, 45, ordförande i Glada Bonden, Vikingstad.

Anders Birgersson.
Anders Birgersson. FOTO: LASSE HEJDENBERG

Som uppstickare på ostmarknaden tog Anders Birgersson med Glada Bonden över mejeriet i Boxholm. Efter en lång tvist med den tidigare ägaren Arla kunde den klassiska gräddosten i höstas göra comeback.

3. Linus Brohult, 49 år, producent, Skarpnäck

Linus Brohult.
Linus Brohult. FOTO: ULRIKA MALM ULM

Som producent för SVT-serien Slaget om skogen hade Linus Brohult stor påverkan på skogsdebatten under hösten. Serien skapade debatt men fick även skarp kritik från skogsbruket, delar av Forskningssverige och myndigheter för hur fakta användes.

4. Helena Jonsson, 56 år, landshövding, Tranås.

Helena Jonsson.
Helena Jonsson. FOTO: GUNILLA ANDER

Med sin utredning om hur jordbruket ska bli fossiloberoende satte den förra LRF-ordföranden i somras spiken i kistan för återbetalningen av dieselskatten till jord-och skogsbruket. Debatten lät inte vänta på sig.

5. Elisabeth Nilsson, 68 år, utredare gårdsförsäljning, Nyköping

Elisabeth Nilsson.
Elisabeth Nilsson. FOTO: TT

Det blev tredje gången gillt när Elisabeth Nilsson lyckades knäcka nöten om hur EU såväl som de svenska partierna skulle förmås att lätta på alkoholmonopolet och tillåta gårdsförsäljning, något som gläder Sveriges cirka 800 lokala alkoholproducenter.

6. Peter Helander (C), 60 år, ledamot i riksdagens näringsutskott, Mora

Kristina Yngwe (C), 38 år, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Ystad.

Kristina Yngwe (C), Peter Helander (C).
Kristina Yngwe (C), Peter Helander (C). FOTO: RIKSDAGEN

Tog kampen i riksdagens utskott för äganderätten och för att skogen ska skyddas utifrån principen frivillighet. Detta och strandskyddet var avgörande för att Centern skulle stötta Magdalena Anderssons s-regering.

7. Mathias Mattson, 41 år, skogsägare, Norrtälje

Mathias Mattson.
Mathias Mattson. FOTO: ULF ARONSSON

Skogsägaren som överklagade Skogsstyrelsens beslut om nyckelbiotop på större delen av hans nyköpta slutavverkningsskog. Han fick till sist rätt av Kammarrätten.

8. Frans Timmermans, 60 år, EU-kommissionens klimatgeneral

Frans Timmermans.
Frans Timmermans. FOTO: TT

Som huvudansvarig för EU:s gröna giv skyr han inga medel för att sätta ländernas jord- och skogsbruk på snabbspår mot höga miljö- och klimatmål. Kapade svensk skogspolitik vid fotknölarna.

9. Henrik Svensson, 48 år, lantmästare och lantbrukare, Labbarp

Henrik Svensson.
Henrik Svensson. FOTO: JOHANNA SVENSSON

På ett öppet och ärligt sätt satte Henrik Svensson fokus på ämnet psykisk ohälsa genom att berätta om sina svårigheter, allt för att få fler att söka hjälp. Responsen lät inte vänta på sig från tacksamma lantbrukare.

10. Johan Kuylenstierna, 56 år, ordförande i Klimatpolitiska rådet, Stockholm

Johan Kuylenstierna.
Johan Kuylenstierna. FOTO: URBAN BRÅDHE

En av de mäktigaste i miljö-Sverige brinner även för svenskt jordbruk. I år blev han chef för klimatpolitiska rådet och var extern konsult då mjölk-och köttbranschen kartlade sin potential att bli mer hållbar.

Så gjorde vi vår 50-lista

Land Lantbruk har följt nyhetsflödet och rankat årets händelser och ageranden och på Land Lantbruks 50-lista finns de som gjort störst avtryck inom de gröna näringarna under året. Det som avgör placeringarna på listan är hur stort genomslag en fråga eller händelse har fått. Och med genomslag menar vi att något har lett till exempelvis stor debatt, förändrat spelplanen eller påverkat riktningen i en för det gröna näringslivet viktig fråga. Ett avtryck som kan vara såväl positivt som negativt, uppfriskande som upprörande. Vilka som slutligen kvalat inpå listan redovisar vi här.

LÄS MER: Läs mer om Amalia Mattsson som toppar listan här

LÄS MER: Hela listan kan du läsa i vår E-tidning (betallänk)