De jobbar brett för att träffa rätt

Mjölk, kött, ägg, växtodling och skog – Per-Fredrik Petré driver framgångsrikt en hel grupp av lantbruksföretag med olika inriktningar i Östergötland. Vägen till lönsamhet går via tydliga mål och ständiga förbättringar i alla delgrenar.

FOTO: LASSE HEJDENBERG HEJDLOSA BILDER AB

Nominerad till Årets Spjutspetsföretag 2021, finalist nummer 6

FOTO: LASSE HEJDENBERG HEJDLOSA BILDER AB

– Vi vill ha en differentierad verksamhet med enheter som är tillräckligt stora för att arbetet ska bli effektivt. Det gör företaget starkare än om vi bara hade inriktat oss på en gren, slår Per-Fredrik Petré fast tidigt under intervjun.

– Och det svenska, vi tror verkligen på svensk skogs- och livsmedelsproduktion. Vi vill vi förstås förvalta arvet här på gården så att det blir lönsamt, säger hans syster Viktoria Petré Lindholm i nästa mening.

Hon är ingenjör och har i perioder arbetat utanför lantbruket. Nu är hon tillbaka i företaget med huvudansvar för administration och med fokus på personalinstruktioner och arbetsrutiner.

Tillsammans utgör syskonen företagsledningen med rådgivning från fadern Boo Petré. Till det kommer ett brett kontaktnät av rådgivare och affärspartners.

FAKTA: Bosgårds Lantbruk

Driftsform: tre aktiebolag och två enskilda firmor.

Ägare: Per-Fredrik Petré är ensam ägare i alla aktiebolag (produktion av mjölk, ägg respektive slaktkycklingar). Boo Petré (far) och Viktoria Petré Lindholm (syster) är styrelsemedlemmar i bolagen.

Boo Petré driver enskild firma med inriktning på uppfödning av slakttjurar och spannmålsodling. Per-Fredrik Petré driver enskild firma som äger gårdarna och skogsmarken

Verksamhet: ekologisk mjölkproduktion, konventionell slaktkycklingproduktion, konventionell äggproduktion, ekologisk och konventionell växtodling, konventionell tjuruppfödning samt skogsbruk.

Areal: 950 hektar åkermark, ägd och arrenderad, samt 2 800 hektar skog.

Grödor: vall, höstvete, raps, majs, ärtor och åkerbönor.

Antal anställda: ett tiotal heltidsanställda och ungefär lika många extraanställda vid högsäsong.

Affärsfilosofi: svenskt, hållbart och lönsamt är ledorden.

Ekonomiskt mål: en omsättning om 100 miljoner kronor och en vinstmarginal på 10 procent. På sikt 1 miljon kubikmeter skog.

Syskonen faller ofta varandra i talet där vi sitter vid kaffebordet i den gula mangårdsbyggnaden med utsikt mot Hargsjön i söder. Ett generationsskifte genomfördes för tio år sedan.

Bosgård ligger cirka en mil söder om Mjölby tätort. Gården har varit i familjens ägo sedan 1859 och syskonen är lantbrukare i femte generationen. Den här dagen är solig och ljummen men en kylig vår gör att vårbruket är lite sent. Mjölkkorna har som planerat kommit ut på bete.

Mjölkproduktionen är ekologisk sedan 2016 med cirka 400 mjölkkor och egen rekrytering. I dag används mjölkningskarusell med 24 platser, i framtidsplanerna ingår att modernisera och kanske investera i robotmjölkning. Mjölken säljs till Arla.

I Drustorp på andra sidan sjön bedrivs konventionell produktion av 90 000 slaktkycklingar per omgång med Kronfågel som köpare. Där pågår ett arbete med målet att till nästa höst ha byggt nya stallar med plats för ungefär tre gånger så många djur.

– Äggproduktionen har vi vid Källgården. Den delen tillkom så sent som i år. Där ligger det i pipen att dubbla produktionen men det ligger kanske ett par år bort, förklarar Per-Fredrik Petré.

I dagsläget utgörs den besättningen av cirka 65 000 värphöns. Äggen går till KG:s Ägg i Linköping.

I företagsgruppen bedrivs också uppfödning av tjurar till slakt. Produktionen är kopplad till konventionell odling av majs och vall på cirka 200 hektar.

Skogen utgör ett särskilt kapitel. Delar av skogsarealen finns i trakterna runt Mjölby men lejonparten av fastigheterna ligger runt Sundsvall i Västernorrland. Investeringarna i skogsmark och satsningarna i skogsbruket inleddes 2009.

– Vi försöker att maximera virkesproduktionen och arbetar aktivt med alla delar. Mitt intresse för skogen är stort. Jag vill fortsätta att försöka investera. Samtidigt måste varje hektar skötas på bästa sätt.

– Jag och personal är där regelbundet för att röja och plantera bland annat. Sedan har vi stor hjälp av SCA med gallring och slutavverkning, säger Per-Fredrik Petré.

Han söker kontinuerligt efter nyckelpersoner som passar i företagsgruppens olika delområden.

Syskonen förklarar att de kompletterar varandra bra i arbetet och att de delar grundsynen att det ständigt krävs ett vakande öga på hur produktionen i samtliga grenar kan effektiviseras. Det stärker lönsamheten och möjliggör fortsatt expansion. Strategin är att investera det ekonomiska överskottet i affärer som ytterligare bidrar till företagsgruppens tillväxt.

– Det är lite som gungor och karuseller. Är någon produktionsinriktning direkt olönsam är det förstås bara att sluta med den. Styrkan i vårt upplägg är att de olika grenarna kan stötta varandra över tid, säger Per-Fredrik Petré.

Omsorg om djur, människor och natur är en självklarhet och förutsättning för att lyckas, framhåller Viktoria Petré Lindholm och nämner den miljöhusesyn som årligen görs i samtliga företag, de tydliga instruktionerna till personalen och den dagliga kontrollen av djurens hälsa.

– Jag tycker att ett lantbruksföretag per definition arbetar med hållbarhet med sikte på nästa generation. Så har bonden jobbat i alla tider, för oss är det självklart. Det genomsyrar hela verksamheten och glöms bort lite i den allmänna diskussionen om lantbrukets roll i samhället, säger hon.

Fakta: Bosgårds Lantbruk AB

Omsättning

2017: 33 269 066 kronor

2018: 47 754 286 kronor

2019: 64 135 173 kronor

2020: 56 035 356 kronor

Omsättningsökning 2017-2020: 68 procent

Resultat efter avskrivningar 2020: 5 150 169 kronor

Vinstmarginal: 6 procent

Rådgivarens kommentar

Bolaget drivs och ägs av Per-Fredrik Petré, som har ett genuint intresse för svenskt lantbruk och företagande.

Han är en man som ser möjligheter i det mesta. Ett exempel på det är när han flyttar drygt 50 mil norrut under några år på 2000-talet för att driva det då senaste förvärvet, en grisgård med 600 suggor integrerad produktion.

Han drivs av att utveckla sitt företagande genom att hela tiden effektivisera produktionen inom alla grenar. Han återinvesterar ständigt i företaget, både i ny mark och nya verksamheter för att skapa både värdetillväxt och kassaflöde. Per-Fredrik har investerat i olika näringsgrenar för att sprida risk, med ambitionen att varje gren blir stor nog att bära sig själv. Sedan utnyttjar han resurser mellan olika grenar om och när sådana behov uppstår. Som arbetsledare är Per-Fredrik rak och tydlig, krävande men också generös. Ett mål för framtiden är att hitta ytterligare personal med driv och ansvar så Per-Fredrik kan fokusera mer på det han brinner för - utveckling, företagande och affärer.

Calle Hogstadius och Elisabeth Berglert, rådgivare Ludvig & Co

Årets spjutspetsföretag

… arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen.

… prisar företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som är hållbara, framgångsrika och innovativa.

LÄS MER: Här kan du läsa om 2021 års spjutspetsföretag