"De som sådde havre i våras sitter starka"

Ekologisk grynhavre är eftertraktad och kommer att ge bra betalt även när årets skörd närmar sig och sänker priserna på övriga grödor, uppgav flera bedömare på Slätte ekodag.

Svensk havre blir tack vare sin höga kvalitet allt mer efterfrågad runt om i världen.
Svensk havre blir tack vare sin höga kvalitet allt mer efterfrågad runt om i världen. FOTO: MARION PALM

Till följd av de låga skördevolymerna förra året motsvarande drygt hälften av en normalskörd stack priserna på ekomarknaden upp till rekordnivåer. Nu inväntar handlarna kommande skörd då spannmål, oljeväxter och trindsäd kan handlas till mer normala priser.

– Min bedömning är att de flesta inte har några lager kvar av ekospannmål. Vi har fortfarande bra priser på till exempel ekologisk höstvete men frågan är vad som händer när stora volymer kommer in, säger Olle Ryegård på marknadsbevakaren Ekoweb.

FOTO: GÖRAN BERGLUND

Prisfall på minst 50 öre

En tumregel i branschen är att priserna går ned runt 50 öre när Sverige går från import till export och att skillnaden är ännu större för ekologisk vara.

Det har aldrig tidigare funnits så stora höstsådda arealer i Sverige vilket även gäller Danmark och Baltikum. Följden blir att vårgrödorna har förutsättningar till bättre betalning och det gäller framför allt de som har ekologisk grynhavre att leverera. Svensk havre är efterfrågad på många håll i världen, däribland Tyskland.

Sitter stark med grynhavre

– Det var få som sådde havre i våras men de som gjorde det sitter starka. Det finns fortfarande bra kontrakt att teckna för grynhavre, säger Olle Ryegård och får medhåll av Adnan Zeljkovic, ansvarig för ekologiska spannmålshandeln hos Lantmännen.

På ekosidan betraktar Lantmännen raps och grynhavre som mest immuna mot prisfall. Även för proteingrödor finns en stor efterfrågan.

Adnan Zeljkovic, ansvarig för ekologiska spannmålshandeln hos Lantmännen.
Adnan Zeljkovic, ansvarig för ekologiska spannmålshandeln hos Lantmännen. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Ekoölet har klingat av

– I Frankrike finns ett intresse av ärter och bönor från Sverige och det handlar om ganska stora kvantiteter som vi i dagsläget inte kan leverera, berättar Adnan Zeljkovic.

Vete av kvarnkvalitet har alltid en stabil marknad men däremot har mälteriernas efterfrågan på maltkorn till ekologiskt öl klingat av. Risken för prisfall är ännu större för foderspannmål och råg.

Mjölken enda orosmolnet

Sett till ekomarknaden i stort vill Olle Ryegård höja ett varningens finger.

– Ekomjölken är vårt draglok och just nu fungerar det inte som det ska. Det är väl egentligen det enda orosmolnet, säger han.