”De som verkligen byggde Södra får ingenting”

Varför har Södra inte betonat för sina medlemmar att insatserna bör säljas och inte lösas in när skogsfastigheten säljs, undrar debattören.

2018 blev ett bra år för Södra, men de som varit med och byggt föreningen får ingenting skriver debattören.
2018 blev ett bra år för Södra, men de som varit med och byggt föreningen får ingenting skriver debattören. FOTO: SÖDRA

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

2018 blev ett bra år för Södra. Vinsten var cirka 4,5 miljarder kronor. Medlemmarna får del i vinsten i form 1,8 miljarder kronor i efterlikvid, insatsemission och utdelning på insatskapitalet.

Till viss del väljer Södra vinstnivå. Målet är att vinsten ska vara 10 procent av bundet kapital. Ett sätt att nå detta är att anpassa virkespriserna. Borta är målet om högsta möjliga virkespriser.

Om Södra får 10 procent i avkastning, som blir cirka 7,5 procent när hänsyn har tagits till efterlikviden, når andra aktörer i branschen också 7,5 procent, såvida effektiviteten är densamma. I skogsbruket är det oftast använda förräntningskravet 3 procent.

När medlemmarna ska få del i vinsten finns olika sätt. Södra skriver självt: ”Långsiktigt eftersträvas en avvägning mellan avkastning på virkesleveranser och insatskapital.” För mig är den meningen obegriplig.

Facit för de fyra senaste åren ger ingen vägledning. För 2015 gavs 10 procent i efterlikvid, 10 procent i insatsemission samt 10 procent i utdelning på insatserna. För 2016 var motsvarande procentsatser 8, 10 och 4. För 2017 gavs 10, 15 samt 6 procent.

Så kommer då förslaget för 2018. 10 procent i efterlikvid, formidabla 60 procent i insatsemission samt 10 procent i utdelning på insatserna.

Valet av metod för vinstdelningen gynnar olika grupper. Efterlikviden gynnar dem som levererade under 2018. Insatsemission gynnar dem som har levererat under tidigare år. I princip gäller regeln att ju längre tid som medlem, desto högre avkastning. Dock får oftast de som verkligen byggde Södra ingenting. De är inte medlemmar längre. Utdelningen på insatserna ger ungefär samma resultat.

Jag saknar information. Varför har Södra inte betonat för sina medlemmar: "Lös inte in insatserna, när ni säljer fastigheten. Sälj dem!" 2017 löstes 40 miljoner kronor in av avgående medlemmar.

Södra har också underlåtit att tala om att marknadspriset på insatserna, i synnerhet på inbetalt insatskapital, borde vara avsevärt högre. Om insatsemissionen är 10 procent och utdelningen är 10 procent är det matematiska värdet 500 kr för ett insatskapital på 100 kronor. Inte ett ord om detta från Södra.

Ett rimligt krav är att Södra talar om vinstdelningspolicyn. Nu synes målsättningen vara att sprida högsta möjliga osäkerhet.

Jag saknar debatten, som förr gjorde Södras möten så intressanta. Jag saknar debatten på insändarsidorna. Måhända är förklaringen den nya sammansättningen av medlemskadern. Nu är medlemmarna inte aktiva skogsbrukare längre. De är kapitalförvaltare.

Risken är att Södras ledning åter grips av storhetsvansinne. Vi minns en del köp av utländsk industri etcetera. Samtidigt måste de lyckade satsningarna i Mönsterås, Mörrum och Värö betonas.

Sune Håkansson,

Johannishus

LÄS MER: 1,8 miljarder till Södras medlemmar