Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 juli 2020

Tre bevis på att Svenska Kraftnät inte tar sitt miljöansvar

I en slutreplik ger Carl Hermelin, ordförande i föreningen Elgen, tre exempel på att markägare inte kan lita på att Svenska Kraftnät tar sitt miljöansvar på allvar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Svenska Kraftnät är dåliga på att ta sitt miljöansvar, anser debattören.
Svenska Kraftnät är dåliga på att ta sitt miljöansvar, anser debattören.

Svenska Kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och enhetschef Katarina Larsson, försäkrar att markägare kan känna sig trygga med att Svenska Kraftnät tar sitt miljöansvar på allvar. Här nedan följer tre exempel som visar på motsatsen.

1. 2014 revs en 200 kilovolts kraftledning för att i samma gata bygga den större 400 kilovolts ”Sydvästlänken”. Vid rivning kapades, som tidigare nämnts, stolparna en meter under mark och resten lämnades. Vid tillfället fanns maskiner och transport på plats, men trots åtagande i servitutsavtal, ledningslag, miljöbalk och sunt förnuft kvarlämnades och övertäcktes resterna.

Svenska Kraftnät har sedan dess motsatt sig att återställa marken. i huvudsak med argumentet att det skulle bli ”för dyrt”. Efter sex år, ett beslut och två domar har Svenska Kraftnät kommit till vägs ände och av domstol dömts att åtgärda. Inget eget ansvarstagande där.

2. I den frigjorda 200 kilovolts-gatan ovan byggdes den så kallade Sydvästlänken, en 400 kilovolts växelströmsluftledning. I dess miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har Svenska Kraftnät olagligt (Miljöbalken 6 kap. 3§) undanhållit informationen att cirka 80 000 kilo kreosot kommer att användas, har använts, i markfundamenten mellan Hallsberg & Barkeryd.

Detta utgör försvårande av miljötillsyn, förutom den omständigheten att kreosot överhuvudtaget inte var tillåtet eller behövligt att använda för ändamålet. Miljöansvarigt – knappast.

3. Den byggda ”Sydvästlänken” är Svenska Kraftnäts största investering någonsin och en ”motorväg” för elöverföring från norr till syd. Ändå intygar man att den kommer att användas med en max årsmedellast om 850 ampere, jämfört med 1200 ampere för övriga 400 kilovolts ledningar i Sverige.

Årsmedellasten utgör grund för beräkning av skyddsavstånd mellan ledningens elektromagnetiska fält och bostäder/varaktig vistelse och är därför en viktig uppgift för närboendes hälsa och säkerhet. För Sydvästlänken och 1200 ampere skulle inlösen krävas av ett antal fastigheter som kommer för nära, medan om samma ledning begränsas till 850 behöver man inte göra detta.

På frågan varför man sänkt värdena svarar generaldirektören att man i denna specifika ledning frångått schablonvärdet, och istället gjort en bedömning av max årsmedellast. För 40 år? Man måste fråga sig, varför investera 7 miljarder och från första dagen begränsa dess nyttjande till knappt hälften, men neka att skriva in i ledningsrätten.

Om det förhåller sig såsom Svenska Kraftnät hävdar, torde det vara ett ärende för Riksrevisionen och om ledningens årsmedellast, max 850 ampere, inte garanteras och människor därmed utsättas för hälsorisker, ett ärende för polisen.

Carl Hermelin

ordförande Föreningen Elgen

LÄS MER: Svenska Kraftnät: ”Vi tar vårt miljöansvar när vi river gamla ledningar”LÄS MER: ”Skydda den mark ni förvaltar mot en permanent miljöskada”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen