Deras smak för tomater blev en fullträff

Färg, smak och miljömedvetande kännetecknar tomatodlingen på Gällenäs i Dalsland. Redan efter knappt fem år med det nya växthuset är Anette och Peter van Schie kandidater i tävlingen Årets spjutspetsföretag.

Peter och Anette van Schie tror benhårt på att kvalitet och mångfald kan slå pris. Konsumenter som vänjer sig vid smakrika tomater blir ofta trogna kunder.
Peter och Anette van Schie tror benhårt på att kvalitet och mångfald kan slå pris. Konsumenter som vänjer sig vid smakrika tomater blir ofta trogna kunder. FOTO: KENT ENG

Nominerad till Årets Spjutspetsföretag 2021, finalist nummer 2

Som gäster i det 5 100 kvadratmeter stora växthuset börjar man med antiseptiskt bad för skorna. Sedan följer skydd från topp till tå innan det är dags att gå in i värmen.

– Eftersom vi varken använder kemiska eller biologiska växtskyddsmedel gör vi allt som står i vår makt att hålla sjukdomar borta. Vi förlitar oss på nyttoinsekter, berättar Anette van Schie samtidigt som maken Peter dyker upp i sina kortbyxor.

Anette är barnfödd på gården drygt två mil norr om Vänersborg med gångavstånd till Vänerns stränder. Men att hon och familjen skulle slå ned bopålarna här och starta växthusodling var långt ifrån givet.

Sedan de träffats under studierna till hortonom på Alnarp gick nämligen flytten till Peters hemland Nederländerna. En kort genomgång av hans familj och släkt visar att många av dem i flera generationer har någon form av koppling till odling.

– Mina föräldrar odlade i växthus tills jag var 16 år. Min bror forskar på växtsjukdomar, ena systern arbetar med fröförädling och den andra med belysning för stall och växthus, berättar Peter van Schie.

Fakta: Gällenäs Grönsaker AB

Ägare: Anette, 41, och Peter van Schie, 38.

Familj: Barnen Per, 10, och Carolina, 8. I familjen talas holländska.

Anställda: 2 på deltid, 5–6 på deltid/säsong och 10–12 ungdomar under helger/sommar.

Verksamhet: Växthusodling av tomater, paprika, aubergine, gurka och chili. Tre certifieringar inom Svenskt Sigill. Växthuset från 2016 värms med lokalt producerat flis. Växtskyddet inskränker sig till nyttoinsekter.

Försäljning: Förmedling via Mellansvenska Odlarna till i huvudsak tre grossistkunder. 5–6 procent av produkterna säljs i egen, obemannad gårdsbutik.

Miljötänkande: Återvinningsbar plast i förpackningarna så långt det går. Använder till exempel snören av nedbrytbart material för uppbindning.

Övrig produktion: Gården har cirka 60 hektar åkermark och lika mycket skog. Med hjälp av arrenden odlas 20 hektar potatis per år, i övrigt stråsäd.

Omsättning

2017: 5 907 947 kronor

2018: 6 885 673 kronor

2019: 12 633 664 kronor

2020: 13 978 248 kronor

Omsättningsökning 2017-2020: 137 procent

Resultat efter avskrivningar 2020: 2 347 750 kronor

Vinstmarginal: 13 procent

Rådgivarens kommentar

Gällenäs tomater, gurkor och paprikor är vida omtalade för såväl smak som utseende. Peter och Anette van Schie startade företaget Gällenäs Grönsaker AB till följd av ett brinnande intresse för trädgårdsnäring. De har båda gedigna hortonomutbildningar, i kombination med flerårig erfarenhet inom trädgårdsnäring. Syftet med företaget är att använda sina kunskaper och erfarenhet för att lokalt och miljövänligt producera grönsaker av högkvalitet, från frö till ätbar produkt.

Varorna levereras direkt till butik tack vare ett unikt försäljningssystem, som utvecklades under 25 år av Anettes pappa som är tidigare potatisodlare. Försäljningssystemet gör det möjligt att sälja närproducerade produkter utan mellanhänder.

Christina Olsson, kontorschef Ludvig & Co

5 tips för att lyckas med företaget

Upprätta en noggrann men också realistisk affärsplan.

Kvalitén på produkterna är din konkurrensfördel – inte priset.

Ju mer struktur på verksamheten – desto mindre blir stressen.

Bli inte för spretig – optimera det du är bra på.

Utnyttja dina nätverk. De som står dig närmare gör i regel ett bättre jobb.

Årets spjutspetsföretag

… arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen.

… prisar företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som är hållbara, framgångsrika och innovativa.

Sonen var bara åtta månader gammal och båda hade arbete i Nederländerna när ett telefonsamtal från Anettes pappa Bengt Karlsson ändrade spelplanen. Ett jobb som potatisrådgivare i området var utannonserat och Anette sökte. Tio veckor senare tillträdde hon tjänsten.

Peter fick anställning som säljare för Yara med långa resor, ofta borta tre–fyra dagar i veckan. Med även en dotter att ta hand om insåg de att de måste göra något åt livssituationen och svaret var ganska givet.

– Vi hade börjat odla i en plasttunnel på 300 kvadratmeter och märkte vilket sug det var efter produkterna. Det var ett sätt att testa marknaden, säger Peter van Schie.

En ambitiös affärsplan tog form. Utgångspunkten var att det fanns en lucka i marknaden för lokalproducerade och miljövänligt odlade tomater med smak och utseende. De flesta av det dussintalet tomatsorterna är mindre och skördas på kvist. Men odlingen omfattar även paprika, aubergine och lite gurka.

Trots avsaknaden av växtskyddsmedel har Gällenäs Grönsaker valt att inte ha ekologisk certifiering. Huvudanledningen är att den kräver odling i jord vilket inte ger möjlighet att cirkulera vatten och växtnäring. I stället för mineralull eller torv växer plantorna i kokosfibrer som efter avslutad säsong kan spridas på åkrarna.

Från början var tanken att skapa ett eget försäljningsnätverk men efter att ha hört om en kollegas vedermödor kom Peter på andra tankar. Valet föll i stället på Mellansvenska odlarna, en ekonomisk förening, som förmedlar gårdens produkter till i huvudsak tre större grossistkunder. I september skrivs avtal om grönsaker från ett visst antal kvadratmeter till ett visst pris.

Det nya växthuset stod klart 2016 och den första skörden togs året därpå. I stort sett har Anette och Peter levt upp till sin affärsplan som bland annat har en målsättning om 50 kilo tomater per kvadratmeter. Den största avvikelsen är att de underskattade efterfrågan på förpackade produkter och det personalbehov och därmed lönekostnader som följde därav.

– Vi bestämde från början att vi skulle ha lokal personal. Det underlättar kommunikationen och skapar tätare band. Sedan kan vi konstatera att de formella meriterna inte alltid väger tyngst när man ska anställa, säger Anette van Schie.

Utöver två heltidsanställda och fem–sex på deltid eller på säsong har Gällenäs ett tiotal ungdomar som främst arbetar helg och på sommaren. Anette och Peter sållar genom att låta dem provjobba fyra gånger och iakttar om de är praktiskt lagda, uthålliga och har gröna fingrar.

– När det gäller ungdomar måste du ha tydliga mål och regler, säger Peter van Schie.

LÄS MER: Här kan du läsa om 2021 års spjutspetsföretag